Q TEAM – 02/05/2018

Beschrijving van de reclame

De advertentie bevat onder meer de volgende tekst:
“Q Team biedt aan alle BFOV leden uitzonderlijke bandenprijzen aan, via zijn 98 bandencentrales in België.
De toegekende korting ligt tussen 10% en 50% naargelang het gekozen merk en is seizoensgebonden (winter/zomer).
Een extra korting van 12 € btw inclusief op de montage per band wordt toegekend als men één van de voorgestelde merken kiest tijdens de voorgestelde data hieronder:
Vanaf 01/01 tot 31/04: Op bandenmerken Vredestein / Apollo
Vanaf 01/05 tot 31/07: Op bandenmerken Goodyear / Dunlop / Fulda
Vanaf 01/08 tot 31/10: Op bandenmerken Bridgestone / Firestone
Vanaf 01/11 tot 31/12: Op bandenmerken Continental / Uniroyal / Semperit”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de adverteerder in de advertentie in het ledenblad van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) de leden een korting van 10 tot 50% aanbiedt bij aankoop van banden voor hun oldtimer en een extra korting van 12€ op de montage per band indien er Vredestein gekocht wordt in de maand april. Toen de klager deze banden wou bestellen kreeg hij helemaal geen korting en vernam hij dat ze op oldtimerbanden nooit korting geven. Na lang aandringen kreeg hij wel de korting van 12€ op de montage maar de 10 tot 50% korting niet. Hij vindt dat dit niet kan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het aan de leden van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen voorbehouden aanbod een korting op de aankoop van banden betreft evenals een korting op de montagekosten voorbepaalde bandenmerken en gedurende bepaalde periodes. Hij gaf aan dat de klager zich naar een van zijn bandencentrales heeft begeven en dat hem een foutieve prijs (zonder de korting) is meegedeeld ten gevolge van een informaticaprobleem. De oldtimer-banden waren inderdaad nog niet opgenomen in de voorwaarden van normale banden maar het probleem werd opgelost. Hij bevestigde ten slotte dat de korting en de gratis diensten voor de montage wel degelijk aan de klager zijn toegekend gegeven dat de voorwaarden van de actie waren nageleefd.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame met betrekking tot een aanbod voorbehouden aan de leden van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen, die enerzijds een korting van 10% tot 50% aankondigt in functie van het merk en het seizoen en anderzijds een korting van € 12 btw inclusief op de montage per band als men voor een specifiek merk kiest tijdens een bepaalde periode.

De Jury heeft genoteerd dat de klager, die de voorwaarden van het aanbod had nageleefd, niettemin geen korting had gekregen op de aankoopprijs en dat hij de korting op de montage slechts had gekregen nadat hij hierop had aangedrongen.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij eveneens genoteerd dat er een foutieve prijs werd gecommuniceerd aan de klager ten gevolge van een informaticaprobleem, maar dat intussen de korting op de aankoopprijs en de korting op de montage wel degelijk werden toegepast.

De Jury is van mening dat de reclame voldoende duidelijk het aanbod voor de leden van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vermeldt evenals de voorwaarden ervan.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden over de draagwijdte van de actie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: Q TEAM
Product/Dienst: Banden
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  02/05/2018