PUR NATUR – 11/01/2022

Beschrijving van de reclame

De advertentie bevat bovenaan een gestileerde tekening van een staartster, met daaronder de tekst:
“Jullie zijn het licht van de wereld …”
“Ik ben altijd bij u …”
Jesus CHRISTUS”.
Links onderaan in kleinere letters: “www.purnatur.eu”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster verwees naar de reclame waarin men een boodschap in naam van Jezus Christus brengt en dan nog juist in de Kerstperiode ook.
Volgens haar kan deze reclame voor gelovigen erg kwetsend overkomen. Men zou hier eerder verwachten dat het gaat om een vereniging die mensen door hun geloof zou willen steunen in de Kerstperiode die voor sommigen heel moeilijk is.
Men moet dan ook nog op hun website gaan opzoeken voor welk product dit reclame is (yoghurt).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat we in België en Europa in een joods-christelijke traditie leven waaruit wij onze waarden en wetten hebben geplukt. In deze Kerstperiode heeft hij, eenmalig, deze Boodschap van Licht gebracht voor eenieder van ons en dit om de essentie van het Kerstfeest te onderlijnen.
Het is een woord van Jezus Christus die perspectief biedt aan het leven van iedereen (“Jullie zijn het Licht …”).
Hij deelde tevens mee dat we in een vrije maatschappij leven waar hij als onderneming een oude boodschap in herinnering brengt die voor iedereen waardevol is.
Hij excuseerde zich als deze goedbedoelde informatie iemand gekwetst heeft.
De adverteerder was tevens verrast te lezen dat deze klacht onder de noemer reclame wordt gebracht, en deelde in dit verband mee dat hij als onderneming deze boodschap heeft moeten signeren om het wettelijk kader te respecteren. Het gaat hier volgens hem niet om reclame voor welk product ook.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de communicatie in kwestie en van de verschillende elementen van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de betrokken onderneming onder meer nota van genomen dat deze hiermee een oude boodschap in herinnering wou brengen die voor iedereen waardevol is om de essentie van het Kerstfeest te onderlijnen, en dat het hier volgens hem niet gaat om reclame voor welk product ook.

De Jury is vooreerst van mening dat het hier, niettegenstaande geen sprake is van de promotie van een specifiek product, wel degelijk gaat om een advertentie uitgaande van en ter promotie van het imago van een bedrijf, maar is dienaangaande van oordeel dat dit ook voldoende duidelijk blijkt uit de kwestieuze communicatie en dat met name de identiteit van de betrokken adverteerder voldoende kenbaar is.

Wat vervolgens de inhoud van deze reclame betreft, is de Jury van mening dat deze zich wel degelijk beperkt tot het overbrengen van de door de adverteerder beoogde boodschap, zonder daarmee meteen ook van aard te zijn om kwetsend over te komen voor gelovigen.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om een bepaalde groep personen in diskrediet te brengen en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PUR NATUR
Product/Dienst: Yoghurt
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/01/2022