PUIG BELUX – 16/01/2008

Beschrijving van de reclame

Een televisiespot in zwart-wit toont flitsende beelden van een man en een vrouw, telkens onderbroken door het beeld van een fles parfum van het merk. De man, met ontbloot bovenlijf en verschillende halskettingen aan, imiteert de bewegingen van een bokser. De jonge vrouw draagt een openhangende kostuumjas (haar boezem is bedekt door deze jas) met lange halskettingen op haar blote huid. Nadien kijken de man en de vrouw elkaar aan en glimlachen ze.
De producten waarvan sprake (mannen- en vrouwenparfum) worden vervolgens in beeld gebracht.
Vrouwelijke voice-off: “Black XS. Black XS pour elle. Le nouveau parfum de Paco Rabanne.”

Motivering van de klacht(en)

Het is betreurenswaardig en onaanvaardbaar dat reclameboodschappen die bedoeld zijn voor volwassenen (seksuele of shockerende boodschap) worden vertoond voorafgaand aan kinderfilms. Dit soort reclame moet geweerd worden bij filmvoorstellingen die in de eerste plaats op kinderen zijn gericht.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde het volgende mee:
- de vennootschap Puig Belux is de verdeler van de “Paco Rabanne Parfums” voor België en het Groot Hertogdom Luxemburg. In die hoedanigheid verdeelt de adverteerder de reclame die door het merk wordt bedacht.
- voorafgaand aan de verdeling, legt het merk “Paco Rabanne” elke reclamespot voor aan het BVP (Bureau de vérification de la Publicité). Wat de spot in kwestie betreft, heeft het BVP een gunstig advies geformuleerd op datum van 14 juni 2007. De adverteerder stuurde dit advies als bijlage.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury opgemerkt dat het BVP (Frankrijk) een gunstig advies tot verspreiding heeft geformuleerd maar heeft evenwel de spot toch onderzocht met het oog op de Belgische culturele context.

De Jury heeft gemeend dat de spot geen enkele bewering of visuele voorstelling bevat die volgens de algemeen geldende normen in strijd zijn met het fatsoen. Immers, de spot onthult geen intieme delen van de afgebeelde personen (een man en een vrouw). De boezem van de vrouw wordt bovendien bedekt met een jasje. Enkel het blote bovenlichaam van de man wordt getoond, maar dit beeld is niet van aard om de gemiddelde consument te choqueren of om kinderen morele of mentale schade toe te brengen.

Bij gebrek aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PUIG BELUX
Product/Dienst: Paco Rabanne
Media: Bioscoop
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/01/2008