PUBLI NAMUR – 24/05/2007

Beschrijving van de reclame

Een kleine advertentie toont een peuter in een kartonnen verhuisdoos.
Tekst: “Bientôt les vacances. Ne vous encombrez pas de vos enfants sur la route des vacances. Babybag emballe, achemine sur votre lieu de séjour et , si vous le souhaitez, rapatrie votre rejeton. Un enfant par Babybag, Prix spécial dès 3 colis. Babybag pour votre confort parental ».

Motivering van de klacht(en)

Een dergelijke vertoning is ontoelaatbaar en totaal misplaatst. Deze reclame houdt geen rekening met de problematiek van kindermishandeling.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat het om een wedstrijd « onechte reclame » gaat die aan de lezers toelaat om bioscooptickets te winnen. Hij benadrukte dat deze Babybag advertentie uiteraard een onechte reclame is. Er wordt geen adres, telefoonnummer of prijs vermeld. Hij is van oordeel dat men deze advertentie dan ook niet als reclame kan beschouwen. Hij heeft nooit gedacht dat men deze advertentie zou kunnen aanzien als een aanzetting tot kindermishandeling.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat het om een onechte reclame gaat, verschenen in het kader van een wedstrijd. Niettegenstaande is zij van oordeel dat deze onechte reclame gebruikt in het kader van een wedstrijd niet getuigt van goede smaak.
Gelet op het feit dat dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken ten nadele van de reclame en dat zij bovendien van aard is om het vertrouwen van het publiek in de reclame te ondermijnen, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren aangaande deze onechte reclame die gebruikt werd in het kader van een wedstrijd, en dit op basis van art. 4 van haar reglement.

Met betrekking tot de pagina die de wedstrijd aankondigt, heeft de Jury de aandacht gevestigd op de reglementering inzake wedstrijden en de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (verwerking persoonsgegevens).

De adverteerder bevestigde dat hij erop zou toezien dat dit type van onechte reclame zou geweerd worden in de toekomst

Adverteerder: PUBLI NAMUR
Product/Dienst: Wedstrijd 'onechte reclame' (Babybag)
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  24/05/2007