PSYCHOLOGIES MAGAZINE – 09/02/2011

Beschrijving van de reclame

Het magazine Psychologies vermeldt het volgende aanbod:
« abonnement : 39 € au lieu de 123 € + la montre Ice-Watch logotée Psychologies. Existe en bleu marine ou blanc. Offre valable jusqu’au 09/11/2010 uniquement en Belgique ».

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft zijn horloge die bij het abonnement hoorde niet ontvangen. De adverteerder heeft hem geantwoord dat, ingevolge het succes van het aanbod, hij jammer genoeg niet aan de vraag heeft kunnen voldoen. Hij voegde eraan toe dat de beschikbare voorraad beperkt was en dat het aanbod geldig was tot zolang de voorraad strekte, maar om hem te bedanken voor zijn trouw biedt hij hem een ander cadeau met dezelfde waarde. Dit bevalt de klager niet en hij stelt zich vragen bij de wettelijke verplichtingen ivm stock.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de abonnementsaanbieding in twee vormen verschenen is: een kaart en een abonnementspagina. De fout bestond erin dat enkel op de kaart stond dat de aanbieding geldig was tot zolang de voorraad strekte en niet op de pagina ervan uitgaande dat de mensen direct op Internet zouden gaan, zouden telefoneren of de kaart zouden terugsturen en dus op de hoogte zouden zijn van deze informatie.

Deze aanbieding kende een groot succes en de adverteerder zat dan ook snel zonder cadeaus. Om geen fouten te maken heeft hij contact opgenomen met het ministerie van economische zaken om hun advies te vragen over de te volgen procedure. Hij heeft hen de berekening van de voorziene stock uitgelegd en aangetoond dat dit genoeg had moeten zijn. Hij heeft echter het initiatief genomen om de stock te verdubbelen om meer abonnees te plezieren. Hij heeft ook andere alternatieve cadeaus aangeschaft en heeft besloten om elke persoon die een alternatief cadeau weigert, terug te betalen. Het ministerie heeft hier nota van genomen en was van oordeel dat er maximale inspanningen werden geleverd om een oplossing te bieden voor de problemen die zich hebben voorgedaan.

Vandaag stelt hij dus twee alternatieven voor:
- een terugbetaling
- of een ander Icewatch horloge dat anders zal zijn dan datgene dat initieel gekozen werd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het magazine Psychologies het volgende aanbod weergeeft : « abonnement: 39 € au lieu de 123 € + la montre Ice-Watch logotée Psychologies. Existe en bleu marine ou blanc. Offre valable jusqu’au 09/11/2010 uniquement en Belgique ».

Op basis van het schrijven van de adverteerder, heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder op de pagina van de advertentie in kwestie vergeten te vermelden is dat het aanbod geldig was zolang de voorraad strekte. De Jury heeft eveneens genoteerd dat de adverteerder, ingevolge het grote succes van de aanbieding en de uitputting van de stock, contact heeft opgenomen met de economische inspectie om advies te vragen over de te volgen procedure. De adverteerder heeft maatregelen genomen om de abonnees zo goed mogelijk tevreden te stellen, eventueel door andere cadeaus of de mogelijkheid tot terugbetaling.

Gelet op de afwezigheid van de vermelding ‘dans la limite des stocks disponibles’ op de pagina van de advertentie, is de Jury van oordeel dat de advertentie van aard is om de consument te misleiden mbt de voorwaarden van de aanbieding en dat ze derhalve strijdig is met art. 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken alsook met art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). De Jury heeft derhalve de adverteerder verzocht om in de toekomst ‘dans la limite des stocks disponibles’ duidelijk te vermelden.

Ten slotte, heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder een alternatief voorstelt : een terugbetaling of een ander IceWatch horloge dat anders zal zijn als datgene dat initieel gekozen werd.

De adverteerder bevestigde dat hij voor de toekomst rekening zal houden met de beslissing van de Jury.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PSYCHOLOGIES MAGAZINE
Product/Dienst: Abonnement + Ice Watch
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  09/02/2011