PROXIMUS – 24/04/2019

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een foto van een man met smartphone-oortjes die op de trein muziek aan het beluisteren is, met daarbij de tekst:
“OK.
Ge zijt niet verplicht om die naast u wakker te maken met uw luide muziek die ge skipt, terugspoelt en nog luider zet.
MAAR ALS GE WILT, KUNT GE”.
Daaronder de naam van het product “Epic Combo” en de slogan “thuis & on the go”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat dit een aanmoediging van onbeleefdheid is en dat de boodschap in strijd is met de aanbevelingen van neus-keel-oorartsen.

Standpunt van de adverteerder

Volgens de adverteerder mag het duidelijk zijn dat de reclame allerminst tot doel heeft aan te zetten tot “onbeleefd gedrag”. De reclame wil enkel op ludieke en creatieve wijze de sterke punten van het pack in de verf zetten. Het pack biedt namelijk een onbegrensd gebruik voor muziek-apps. Muziek-apps worden vaak gebruikt wanneer men onderweg is, bijvoorbeeld met de trein. Met Epic Combo kan de gebruiker aldus zoveel hij wil naar muziek luisteren op de trein. 
De slagzin van de reclamecampagne over het product is “Ge zijt niet verplicht om …, maar als ge wilt kunt ge”. Het product richt zich op millennials en dus is de reclamecampagne daar ook op afgestemd. Op de puntjes wordt steeds een ludieke en vaak zelfs absurde boodschap ingevuld op maat van de millennials, die verwijst naar de sterke punten van het pack.
In de gegeven omstandigheden meent de adverteerder dan ook dat geen morele grens werd overschreden.  

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame om de troeven van het product “Epic Combo” aan te prijzen een jongere toont met oortjes in die naar muziek luistert in de trein.

Ze heeft er nota van genomen dat een van de voordelen van het pack in kwestie is dat men “thuis & on the go” kan profiteren van data voor muziekapps en dat de foto dit voordeel illustreert.

Het feit dat de tekst “OK. Ge zijt niet verplicht om die naast u wakker te maken met uw luide muziek die ge skipt, terugspoelt en nog luider zet. Maar als ge wilt, kunt ge” vermeld is in de reclame vormt volgens de Jury geen aanmoediging tot antisociaal gedrag of gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid (op het vlak van het gehoor), noch wordt dergelijk gedrag goedgekeurd of gebanaliseerd.

Zij is inderdaad van mening dat de boodschap humoristisch is en niet letterlijk zal worden opgevat door de gemiddelde consument. Ze ziet er eerder een ludieke manier van communiceren in die gericht is op de doelgroep van de adverteerder, de millennials.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROXIMUS
Product/Dienst: Epic Combo
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/04/2019