PROXIMUS – 23/05/2017

Beschrijving van de reclame

De Facebookpost vermeldt bovenaan: “Belgisch profvoetbal integraal, enkel op Proximus TV tot 2020!”.
Daaronder een foto van een voetbalstadion met daarop de tekst: “De Jupiler pro league bekijk je ook de komende drie seizoenen op Proximus TV!”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat Belgisch voetbal niet alleen op Proximus TV te zien is zoals wordt beweerd, maar ook al zeker op Telenet en VOO. Volgens hem gaat het hier om misleiding van de consument op de sociale media.

Standpunt van de adverteerder

Volgens de adverteerder wordt de consument met de desbetreffende reclame op geen enkele wijze misleid.
De boodschap stelt: “Belgisch profvoetbal integraal, enkel op Proximus TV tot 2020”.
De persoon die de klacht indiende meent dat er misleid wordt omdat het Belgisch voetbal niet enkel te zien zou zijn op Proximus TV, maar ook op de kanalen van Telenet en VOO.
Dit is evenwel niet correct.
Telenet en VOO bieden enkel de wedstrijden aan uit eerste klasse A, de zogenaamde “Jupiler Pro League”, en niet de wedstrijden uit eerste klasse B, de “Proximus League”.
Enkel Proximus biedt zowel de wedstrijden uit 1A én 1B aan en dus alle wedstrijden van het Belgisch profvoetbal.
Er kan volgens de adverteerder dus geen sprake zijn van enige misleiding.
Volledigheidshalve deelde hij nog mee dat hij voor zijn reclamecampagnes omtrent het Belgische profvoetbal 2 boodschappen gebruikt:
1. Belgisch profvoetbal integraal, enkel op Proximus TV tot 2020;
2. Jupiler Pro League bekijk je ook de komende drie seizoenen op Proximus TV.
Zodoende communiceert hij “enkel op Proximus TV” slechts wanneer hij spreekt over het Belgisch profvoetbal, wat nog eens duidelijk wordt aangegeven door het gebruik van het woordje “integraal”.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de Facebookpost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de post onder meer vermeldt: “Belgisch profvoetbal integraal, enkel op Proximus TV tot 2020!”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat enkel Proximus zowel de wedstrijden uit eerste klasse A, de zogenaamde “Jupiler Pro League”, als de wedstrijden uit eerste klasse B, de “Proximus League” aanbiedt en zodoende de enige is die alle wedstrijden van het Belgisch profvoetbal aanbiedt.

De Jury is derhalve van mening dat de reclame die stelt dat het “Belgisch profvoetbal integraal” enkel op Proximus TV beschikbaar is niet van aard is de gemiddelde consument te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROXIMUS
Product/Dienst: Proximus TV
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/05/2017