PROXIMUS – 23/02/2024

Beschrijving van de reclame

De e-mailing met als titel “Krijg een straffe korting op je nieuwe smartphone!” bevat onder meer het volgende:
“Hallo,
Wil je een nieuwe smartphone?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Bij Proximus heb je al een nieuwe smartphone vanaf € 9 + abonnement.”
een knop “Ontdek meer”
“Deze smartphones kunnen jou interesseren:”
Daaronder drie aanbiedingen met telkens een afbeelding en de naam van de smartphone en op een rode achtergrond: “Vanaf €XX Met mobiel abonnement”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat reclame wordt gemaakt voor GSM’s vanaf 49 €, mits bij nemen van een abonnement. In de winkel bleek echter dat je geen 49 € maar meer dan 500 € moet betalen. Er wordt namelijk gedurende 2 jaar lang 20 € extra gerekend bij het abonnement, tot het verschil betaald is. Met andere woorden, die 49 € is niet de prijs maar de korting; al wat men biedt is een kleine korting en het feit dat je kan betalen in schijven. Dat is helemaal iets anders dan een GSM ter waarde van 49 €, maar hier staat niets over in de e-mail. Dat is volgens hem niet alleen onethisch maar puur bedrieglijke reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de in de reclame voorgestelde aanbiedingen gezamenlijke aanbiedingen zijn die bestaan uit de aankoop van een smartphone, aan de geafficheerde verminderde prijs, in combinatie met het afsluiten van:
- een mobiel abonnement;
- en een DataPhone optie. De DataPhone optie geeft recht op een bijkomend mobiele datavolume gedurende 24 maanden.
Ingeval van opzegging in de eerste 24 maanden, is de restwaarde van het toestel verschuldigd, overeenkomstig de aflossingstabel van het contract.
De mogelijke combinaties tussen mobiele abonnementen en DataPhone worden uiteengezet op zijn website die de klant kan consulteren door op de link “Ontdek meer” te klikken (“Je découvre la sélection” in het Frans).
De adverteerder voegde toe dat hij, ook al nodigde de reclame in kwestie de klant uit om de aanbiedingen op zijn website te ontdekken voor meer informatie, heeft besloten om het volgende toe te voegen, teneinde meteen in de communicatie volledige informatie te verschaffen en aan te sluiten bij zijn manier van communiceren op andere schriftelijke dragers betreffende gezamenlijke aanbiedingen:
- “met DataPhone aan XX EUR/maand” in de patch met de prijs en de vermelding “Met mobiel abonnement”;
- een asterisk achter elke prijs die verwijst naar de wettelijke vermeldingen die zullen worden toegevoegd onderaan de e-mail en die de voorwaarden van het aanbod uiteenzetten (gezamenlijk aanbod, duur van het contract, opzegging, …).

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de klacht en van de e-mailing met als titel “Krijg een straffe korting op je nieuwe smartphone!”, die onder meer aanbiedingen bevat met een afbeelding en de naam van smartphones en daarbij op een rode achtergrond: “Vanaf €49 Met mobiel abonnement”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat het hier gaat om gezamenlijke aanbiedingen die bestaan uit de aankoop van een smartphone aan verminderde prijs in combinatie met enerzijds een mobiel abonnement en anderzijds een DataPhone optie die recht geeft op een bijkomend mobiele datavolume gedurende 24 maanden. De adverteerder voegde toe dat de mogelijke combinaties tussen mobiele abonnementen en DataPhone worden uiteengezet op zijn website die de klant kan consulteren door op de link “Ontdek meer” in de e-mail te klikken.

Hoewel de Jury van mening is dat een dergelijk gezamenlijk aanbod als dusdanig een gangbare praktijk in de telecommarkt vormt, is zij echter tevens de mening toegedaan dat de adverteerder in casu ten onrechte heeft nagelaten om in de e-mailing in kwestie zelf reeds de aandacht te vestigen op de vereiste van het nemen van een DataPhone optie gedurende een bepaalde periode, daar waar de andere vereiste inzake het nemen van een mobiel abonnement wel wordt vermeld.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de betrokken reclame van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt, wat strijdig is met artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder reeds aangaf dat de betrokken reclame zal worden aangepast teneinde reeds in deze reclame zelf aan te geven dat niet alleen een mobiel abonnement maar ook een DataPhone optie dient te worden genomen en duidelijker te verwijzen naar de voorwaarden terzake aan de hand van een asterisk.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROXIMUS
Product/Dienst: Smartphones met abonnement
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/02/2024