PROXIMUS – 21/05/2019

Beschrijving van de reclame

De spot toont de tekst  
“OK.  
Ge zijt niet verplicht”,  
daarna beelden van personen die met hun smartphone bezig zijn en voor de Tv zitten en de woorden “Tag a friend”, “Ge zijt niet verplicht”, “Binge-watch” en “Live”.  
Vervolgens:  
“Ge zijt niet verplicht om Epic te zijn”  
“Maar als ge wilt, kunt ge”  
“epic combo” en de symbolen van verschillende apps, waaronder YouTube en Netflix  
“Eindeloze data voor je apps  
+ Internet thuis  
+ TV overal via de app 
Voorwaarden op proximus.be/epic  
€59/maand”. 

VO: “Ok, ge zijt niet verplicht om alles te liken, taggen instagrammen, facebook liven, playlisten, emoji’en en te bellen. Nope, ge zijt niet verplicht om een hele serie te bingewatchen elke nacht. Ge zijt zelfs niet verplicht om het woord bingewatchen te gebruiken. Ge zijt ook niet verplicht om alles live te kijken met uw vrienden of om naar YouTube te koekeloeren in uw kamer, op ’t toilet, op de bus, op ’t straat, in uw open space, de straat, de bus, ’t toilet, uw kamer. Nope, ge zijt niet verplicht om epic te zijn, maar als ge wilt kunt ge. Met Epic combo combineert ge eindelijk eindeloze data voor uw apps, internet thuis en TV overal voor maar € 59 per maand. Proximus.” 

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat er meerdere apps getoond worden in de reclame, waaronder Facebook, Instagram en Spotify, die in werkelijkheid niet meetellen in je databundel, maar dat er ook apps als YouTube en Netflix worden getoond, terwijl deze wel van de databundel afgaan. Dit is volgens haar misleidend aangezien men verwacht dat alle getoonde apps in de reclame niet zullen meetellen in de databundel.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het Epic combo product een internet + TV + GSM pack is toegespitst op de smartphone. Het gsm-abonnement dat in het pack is inbegrepen, omvat onbeperkte mobiele data voor het gebruik van bepaalde applicaties die door de adverteerder worden gekozen. Het verbruik van mobiele gegevens dat betrekking heeft op het gebruik van deze applicaties zal daarom niet worden meegerekend in het mobiele data-abonnement van de klant.  

De persoon die de klacht heeft ingediende beweert dat Netflix en YouTube niet inbegrepen zouden zijn in de applicaties voor onbeperkt gebruik, niettegenstaande ze wel in de advertentie staan.  

Het GSM-abonnement in het pack omvat echter onbeperkte mobiele data voor onder meer vier videotoepassingen, waaronder Netflix en YouTube. De lijst van applicaties voor onbeperkt gebruik is ook te vinden op de Proximus-website.  

Alle applicaties die in de reclame worden getoond, staan dus wel degelijk in de lijst van applicaties voor onbeperkt gebruik. Bijgevolg kan volgens de adverteerder de reclame niet als misleidend worden beschouwd.  

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op het feit dat in de Tv-spot bepaalde applicaties en hun symbolen worden vermeld die volgens de klaagster niet in aanmerking zouden komen voor het onbeperkt gebruik binnen het raam van dit pack maar zouden meetellen in de databundel.  

Welnu, de Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat het gsm-abonnement dat in het pack is inbegrepen, onbeperkte mobiele data bevat voor het gebruik van bepaalde applicaties die door de adverteerder worden gekozen en dat deze met name onder meer zowel Facebook, Instagram en Spotify als YouTube en Netflix omvatten.  

Zij heeft tevens vastgesteld dat de Tv-spot verwijst naar de website en dat daar de lijst van applicaties die binnen dit aanbod vallen duidelijk beschikbaar is.  

De Jury is derhalve van mening dat de Tv-spot in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt en heeft de klacht ongegrond verklaard. 

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten. 

Adverteerder: PROXIMUS
Product/Dienst: Epic Combo
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/05/2019