PROXIMUS – 15/09/2020

Beschrijving van de reclame

De affiches vermelden bovenaan:  
“Nieuw! Flex  
Stel je pack samen op maat van elk gezinslid.”.  
Daaronder de tekst “Vanaf € 59,99/maand gedurende 3 maanden” met ernaast icoontjes voor telecomdiensten.  
Onderaan in kleinere tekst links van het logo van de adverteerder:  
“Voor elke nieuwe internetabonnee die voor Flex kiest.  
Gratis installatie (€ 59). Proximus.be/flex.  
Promotie: van 17/08/2020 t.e.m. 30/09/2020. Maandelijkse korting van maximaal € 36/maand gedurende de eerste 3 maanden, afhankelijk van de samenstelling van het pack door de klant. Nadien betaal je de gewone prijs. Niet compatibel met andere promoties, met uitzondering van het gezamenlijke aanbod van een smartphone met een gsm-abonnement en de DataPhone-optie. Alle info en voorwaarden op proximus.be/flex.”.  

Motivering van de klacht(en)

Het komt de klager twijfelachtig voor om een product gedurende drie maanden aan een verlaagde prijs te verkopen zonder ergens de som aan te geven die na het aanbod zal worden aangerekend.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de insteek van het “Flex” pack is dat klanten hun pack gemakkelijk kunnen samenstellen op maat van hen en hun gezin. Er is dus niet 1 enkel pack met 1 enkele productencombinatie, maar er zijn verschillende combinaties mogelijk van het pack. Naar gelang de combinatie, verschilt ook de prijs.  

De moduleerbaarheid en het tal van mogelijkheden van het Flex pack met de verschillende prijzen die van toepassing zijn weergeven op een geprint medium is echter niet eenvoudig. Daarbij komt nog eens dat er packsamenstellingen bestaan met een verschillende oorspronkelijke prijs, maar met dezelfde promotieprijs. Op sommige packs gelden dus grotere kortingen dan op andere packs. Op de reclame waarvan sprake in de klacht wordt de laagste promotieprijs aangegeven zonder webkorting, van 59,99 EUR.  

Om dit alles op een duidelijke en niet-misleidende manier over te brengen naar de klant heeft de adverteerder er voor gekozen om op de papieren dragers reclame te maken voor een instap-promotieprijs gedurende 3 maanden en de klant voor meer informatie te verwijzen naar het web, waar meer ruimte en mogelijkheid is om de klant van de volledige informatie te voorzien. Dat het op de reclame in kwestie gaat om een instap-promotieprijs, wordt duidelijk gemaakt door gebruik van het woord “Vanaf”. In de juridische tekst onderaan wordt dan ook nog eens gespecifieerd dat de toepasselijke prijzen afhankelijk zijn van de concrete samenstelling van het pack: “Maandelijkse korting van maximaal € 36/maand gedurende de eerste 3 maanden, afhankelijk van de samenstelling van het pack door de klant. Nadien betaal je de gewone prijs.” 

De adverteerder voerde vervolgens aan dat het echter onmogelijk is om hier weer te geven wat de verschillende promotieprijzen en gewone prijzen zijn. De specifieke reclame is dus meer een conceptuele reclame voor het Flex-pack. Er worden immers ook geen productspecificaties gegeven. Voor meer info over de inhoud en prijszetting dient de klant op het web of in een verkooppunt te zijn.  

Uit de klacht blijkt volgens hem overigens duidelijk dat die zich er van bewust is dat hij voor verdere informatie op het web of in een verkooppunt dient te zijn. De klager stelt zich immers de vraag naar de normale prijs en een antwoord op die vraag zal hij daar vinden. De gemiddelde consument zal zich, indien die interesse heeft in het Flex product, dus naar het web of naar een winkel begeven voor meer informatie en zal daar kennis kunnen nemen van alle mogelijke samenstellingen en prijsvoorwaarden. Voorafgaand aan een aankoop zal een klant dus steeds weten wat zijn promotieprijs is en wat hij zal betalen nadat de promotie afloopt, zodoende dat er geen misleiding mogelijk is.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclameaffiches voor het Flex pack, die onder andere de tekst “Vanaf € 59,99/maand gedurende 3 maanden” vermelden, en van de klacht in dat verband die de reclame verwijt een verlaagde prijs gedurende 3 maanden aan te bieden zonder ergens de som aan te geven die na het aanbod zal worden aangerekend.  

Zij heeft eveneens vastgesteld dat de tekst in kleine letters onderaan de affiches een maandelijkse korting van maximaal 36€ per maand vermeldt gedurende de eerste 3 maanden, afhankelijk van de samenstelling van het pack door de klant, en de tekst “Nadien betaal je de gewone prijs.” en dat deze vervolgens verwijst naar de website van de adverteerder voor de volledige informatie en voorwaarden.  

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de insteek van het pack in kwestie verschillende samenstellingen en dus verschillende prijzen toelaat in functie van de keuzes van de klant en dat de adverteerder derhalve geopteerd heeft voor een conceptuele reclame voor het Flex pack zonder productspecificaties, en dat hij ervoor gekozen heeft om de klant voor meer informatie te verwijzen naar zijn website waar deze de na afloop van de promotie te betalen prijs kan vinden.  

Gelet op het voorgaande, is de Jury van mening dat het voor de gemiddelde consument duidelijk is dat het om een instap-promotieprijs gaat die indicatief is voor het pack in kwestie en dat hij zich naar de website van de adverteerder kan begeven voor meer details. 

Zij is derhalve van oordeel dat de reclameaffiches voor het betrokken product geen misleidende omissie vormen op dit punt. 

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten. 

Adverteerder: PROXIMUS
Product/Dienst: Flex pack
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/09/2020