PROXIMUS – 13/01/2017

Beschrijving van de reclame

De printadvertentie vermeldt onder meer in een rood vlak een “Apple iPhone 7” smartphone aan verminderde prijs “met Bizz Mobile+Phone 41”. Daaronder het logo van Apple en “iPhone 7”.
Links hiervan een afbeelding van een iPhone 7 Plus die aan een drone hangt.
Daaronder een verwijzing naar de website “www.proximus.be/promobizzmobile”.
In de kleine tekst helemaal onderaan staat onder meer:
“Bij intekening op een contract van 24 maanden voor een Bizz Mobile+Phone 41, 56 of 76 ontvangt u een iPhone 7 32 GB voor € 189,26 i.p.v. € 636,36 of een iPhone 7 128 GB voor € 271,90 i.p.v. € 727,26. (…) Info en voorwaarden op www.proximus.be/promobizzmobile”.

De banner vermeldt bovenaan “De iPhone 7 met Bizz Mobile+Phone 41”, met in een rood vlak daaronder een verminderde prijs.
Rechts hiervan een afbeelding van een iPhone 7 Plus die aan een drone hangt, het logo van Apple en “iPhone 7”.
Onderaan een knop “Meer info”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat de adverteerder in de reclame gebruik maakt van een iPhone 7 Plus, maar als men dan verder klikt (via de online advertenties) dan heeft men enkel de keuze om een gewone iPhone 7 te kopen. Ook de foto is dan anders, op de website is het plots een iPhone 7 in plaats van een iPhone 7 Plus (dat kan men immers zien aan de camera).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het inderdaad een vergissing betreft. Hij verzekerde echter dat de vergissing enkel heeft plaatsgevonden in de advertenties in dag- en weekbladen en in de online banners, maar niet op de website, in het shopmagazine, enz. en dat de banners en de advertenties zo snel mogelijk worden aangepast.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie en internetbanner waarop de klacht betrekking had en heeft vastgesteld dat deze een afbeelding van een iPhone 7 Plus bevatten in plaats van een afbeelding van een iPhone 7, waarbij het verschil tussen beide afbeeldingen gelegen is in de camera links bovenaan de achterzijde van het toestel.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat het hier inderdaad een vergissing betrof in de advertenties in dag- en weekbladen en in de online banners en dat deze banners en advertenties zo snel mogelijk zouden worden aangepast met een afbeelding van de iPhone 7 waarop de promotionele actie betrekking had.

De Jury heeft er bovendien nota van genomen dat zowel de banner als de advertentie waarop de klacht betrekking had in de tekst telkens duidelijk en uitsluitend de iPhone 7 vermeldden en dat dit eveneens het geval was voor de website waarnaar zowel de banner als de advertentie verwezen, die overigens tevens de correcte afbeelding bevatte bij het promotionele aanbod.

Zij is van mening dat het in casu aldus voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk was dat de promotionele actie de iPhone 7 betrof en niet de iPhone 7 Plus.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclames in kwestie niet van aard waren om de gemiddelde consument te misleiden op het vlak van het toestel waarop de promotie betrekking had.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROXIMUS
Product/Dienst: Bizz Mobile+Phone
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/01/2017