PROXIMUS – 10/10/2018

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont de iPhone X S en ernaast het doorgestreepte bedrag €1159,99 en het bedrag €629 in het groot op een rode achtergrond. Onderaan het logo van Proximus.

Motivering van de klacht(en)

De klager zag de reclame van Proximus met de vermelding dat de iPhone X S werd afgeprijsd van 1159,99€ naar 629€, zonder sterretje of kleine letters. Toen hij op de advertentie had geklikt, stelde hij vast dat het om een afgeprijsde smartphone mét abonnement gaat, maar dit werd op het moment van de advertentie niet gecommuniceerd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder argumenteerde als volgt waarom hier volgens hem geen sprake kan zijn van een inbreuk van misleidende omissie, zoals vastgelegd in artikel VI. 99 § 1 van het Wetboek van Economisch Recht (WER).

Artikel VI. 99 § 3 WER bepaalt immers: “Indien het voor de handelspraktijk gebruikte medium beperkingen qua ruimte of tijd meebrengt, wordt bij de beoordeling of er informatie werd weggelaten met deze beperkingen rekening gehouden, alsook met maatregelen die de onderneming genomen heeft om de informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen”. Een internetbanner is een medium dat slechts toelaat om zeer beperkte informatie weer te geven. Bovendien werd ervoor gezorgd dat de klant met 1 simpele klik op de banner terechtkomt op de productpagina van het aangeprezen product, waar de volledige informatie en voorwaarden van het aanbod duidelijk zijn weergegeven.

De gemiddelde, normaal geïnformeerde, omzichtig handelende en oplettende consument is bovendien vertrouwd met het gebruik van banners en weet dat deze bedoeld zijn om “door te klikken” voor meer informatie, zodat (de afwezigheid van) een “sterretje” of “kleine letters” in dergelijke reclame niet aan de orde is.

Ten slotte weet de voormelde consument bij het zien van een uitzonderlijk aanbod (in dit geval de allernieuwste iPhone aan bijna de helft van de prijs) dat er voorwaarden aan verbonden zijn waarvan hij kennis kan nemen door te klikken op de banner.

De adverteerder is derhalve van mening dat de desbetreffende internetbanner geen inbreuk maakt op enige wetgevende dan wel ethische norm. De internetbanner zal de gemiddelde consument er niet toe kunnen brengen een besluit over een aankoop te nemen dat hij anders niet had genomen, aangezien de klant door te klikken op de banner meteen op de hoogte wordt gesteld van de voorwaarden, wat overigens door de klager zelf bevestigd wordt.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de internetbanner waarop de klacht betrekking heeft en heeft vastgesteld dat deze een afbeelding van een iPhone XS bevat met een significante prijsvermindering en onderaan het logo van de adverteerder.

Zij heeft er nota van genomen dat door op de banner te klikken men direct op de productpagina van de website van de adverteerder terechtkomt, waar meer informatie beschikbaar is en waar de voorwaarden van het aanbod “Smartphone met abonnementen” weergegeven worden.

Gelet hierop is de Jury van mening dat het voldoende snel duidelijk is voor de gemiddelde consument dat het gaat om een aanbod voor een smartphone met een abonnement.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROXIMUS
Product/Dienst: iPhone X S met abonnement
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/10/2018