PROXIMUS – 07/12/2015

Beschrijving van de reclame

De campagne promoot aanbiedingen van smartphones met abonnement aan onder meer 49€ met onder meer abonnementstypes Smart+Phone 20 of Smart+Phone 45.

Voorbeelden van specifieke reclame-uitingen:

- Affiche met een afbeelding van een Huawei G8 aan €49 en onderaan onder meer de tekst “Voor een Huawei G8 met Smart+Phone 20”;
- TV-spot waarin onder meer het volgende wordt vermeld: “Bij Proximus krijgt u een Huawei smartphone voor maar 49€ bij een nieuw Smart+Phone 20 abonnement. Afspraak in uw Proximus center.” met onderaan het scherm de tekst: “info en voorwaarden op proximus.be”;
- Radiospot waarin onder meer het volgende wordt vermeld: “Bij Proximus krijgt u een Huawei smartphone voor maar 49€ bij een nieuw Smart+Phone 20 abonnement en hij is niet van de camion gevallen. Afspraak in uw Proximus center.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat de adverteerder zijn aanbod verkoopt alsof de smartphone 49 euro kost, maar men moet elke maand 20 euro extra betalen, als krediet op de telefoon. De adverteerder biedt namelijk een abonnement aan 25 euro aan, wat hetzelfde is als de Smart+Phone aan 45 euro. 24 maanden x 20 euro = 480 euro + 49 euro in het begin = 529, wat dus de prijs is die meegedeeld zou moeten worden in de reclame, en niet 49 euro. Volgens de klager is deze reclame misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verwijst naar zijn website waar een overzicht van de verschillende mogelijke productcombinaties te vinden is. Hij haalt aan dat het mogelijk is een toestel aan te kopen aan € 49 bij intekening op een mobiel abonnement Smart+Phone 45. Het plan Smart+Phone 45 bevat 300 belminuten, onbeperkte sms’en en 3 GB data.

De inhoud van het mobiel abonnement in het kader van een gezamenlijk aanbod komt niet overeen met de inhoud van het mobiel abonnement in standalone. Het plan Smart+ 25 bevat 300 belminuten, onbeperkt sms’en en 2 GB data. Het plan in standalone bevat minder data dan het plan in het kader van een gezamenlijk aanbod. Dit verklaart het prijsverschil tussen beide plannen. In het kader van het gezamenlijk aanbod is er dan ook geenszins sprake van kredietverstrekking.

De adverteerder voegt hieraan toe dat dit een algemene telecompraktijk is: verschillende operatoren passen hetzelfde joint offer-model toe.

De reclame is dan ook niet misleidend volgens hem.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclamecampagne onder andere een smartphone aanbiedt aan 49€ met een abonnement Smart+Phone 45.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat, in tegenstelling tot wat de klager aanhaalt, de inhoud van het abonnement Smart+Phone 45 (300 minuten + onbeperkt sms’en + 3 GB) niet identiek is aan deze van het losstaande abonnement Smart+ 25 (300 minuten + onbeperkt sms’en + 2 GB).

De Jury is van mening dat voldoende duidelijk is voor de gemiddelde consument dat het gaat om een gezamenlijk aanbod voor een smartphone met abonnement waarbij de inhoud van het abonnement verschilt van deze van een losstaand abonnement.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROXIMUS
Product/Dienst: Smart+Phone
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/12/2015