PROXIMUS – 04/12/2018

Beschrijving van de reclame

De reclame op de website van Proximus bevat onder meer een afbeelding van een smartphone, met daaronder de tekst:
“Black Friday
• Smartphone aan verlaagde prijs met abonnement gedurende 24 maanden
• Exclusief voor Black Friday:
Betaal € 149 (met Mobilus/Epic en DataPhone € 20/maand) en ontvang € 149 van Samsung. Betaal € 99 (met Mobilus/Epic en DataPhone € 25/maand) en ontvang € 99 van Samsung.”

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar een actie op de website van Proximus (die men ook terugvindt op de website van Samsung) waarbij Samsung bij de aankoop van een Samsung S9+ in een winkel van Proximus een terugbetaling doet van 149€. Wanneer hij zich na zijn aankoop in een Proximus-winkel probeerde in te schrijven en eigenlijk aan alle voorwaarden voldeed volgens de website van Proximus, bleek dan op de website van Samsung dat slechts enkele EAN-codes in aanmerking kwamen. Dat kon men als klant echter pas na de aankoop merken tijdens het inschrijven op de website van Samsung. Hij vindt dat de klant hier compleet misleid wordt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij naar aanleiding van Black Friday op zijn website een joint offer heeft geplaatst (aankoop van een smartphone in combinatie met een Proximus-abonnement voor een periode van 24 maanden) met een korting (“cashback”) van Samsung van:
- 149 euro als de klant een abonnement op Mobilus/Epic nam met een Dataphone-optie voor 20 euro per maand;
- 99 euro als de klant een abonnement op Mobilus/Epic nam met een Dataphone-optie voor 25 euro per maand.

Om van de korting te genieten moest de klant na aankoop van zijn Samsung zijn smartphone registreren op de website van Samsung. Elk verkocht apparaat heeft een EAN-code (of streepjescode). Om fraude te voorkomen, aanvaardt Samsung enkel kortingen voor apparaten met een EAN-code afkomstig uit België, zoals vermeld in de voorwaarden van de korting van Samsung (“Let op: vraag aan de verkoper om een toestel met deelnemende EAN code. Sommige winkels verkopen uit het buitenland geïmporteerde producten in plaats van de officiële Belgische producten. Deze producten hebben een afwijkende EAN code en komen niet in aanmerking voor deze Belgische promotie.”).

De adverteerder heeft het niet zinvol geacht om deze voorwaarden op zijn eigen website aan te geven, gelet op het feit dat de smartphones die door Proximus-winkels worden verkocht officiële Belgische producten zijn.

Hij heeft contact opgenomen met zijn partner Samsung over deze klacht en vernam van hen dat de configuratie van hun platform onjuist was: vier EAN-codes werden inderdaad niet geaccepteerd op de registratiesite, hoewel deze codes wel geldig zijn. Als gevolg hiervan konden sommige consumenten hun smartphones niet succesvol registreren. Deze vergissing werd meteen door Samsung gecorrigeerd door de ontbrekende EAN-codes toe te voegen. De callcenters van Samsung en Proximus werden op de hoogte gebracht van dit probleem om consumenten te helpen die zich niet hebben kunnen registreren.

Gelet op de hierboven uiteengezette omstandigheden is de adverteerder van mening dat de klacht gebaseerd is op een fout van Samsung bij de configuratie van het registratieplatform en niet op misleidende reclame van Proximus.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame op de website van Proximus en van de klacht in dit verband.

Zij heeft vastgesteld dat deze reclame een aanbieding betreft voor een smartphone aan verlaagde prijs met abonnement met een korting (“cashback”) door de producent van de smartphone, in casu Samsung.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder Proximus nota van genomen dat deze op zijn eigen website de beperkende voorwaarde van de producent Samsung dat het diende te gaan om een toestel met een Belgische EAN-code niet heeft hernomen, gelet op het feit dat de smartphones die door Proximus-winkels worden verkocht officiële Belgische producten zijn.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder tevens nota van genomen dat de configuratie van de registratiesite van Samsung een fout bevatte waardoor vier geldige Belgische EAN-codes (waaronder deze van de klager) niet geaccepteerd werden en sommige consumenten hun smartphones niet succesvol konden registreren, maar dat deze vergissing meteen door Samsung gecorrigeerd werd.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame op de website van Proximus als dusdanig niet van aard was om de consument te misleiden op het vlak van het deelnemende toestel.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROXIMUS
Product/Dienst: Abonnement met smartphone
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/12/2018