PROXIGLAS – 19/03/2014

Beschrijving van de reclame

De spot speelt zich in het duister af en vangt aan met een beeld van de onderbenen van een wandelende man die een baseballknuppel naast zich houdt.
Vervolgens wordt getoond hoe een man in een wit hemd de voorruit van een wagen stukslaat met een baseballknuppel.
Daarna ziet men op de voorgrond een hand met daarin een smartphone waar “Proxiglass autoglass services” op het scherm te lezen staat en op de achtergrond een vrouw in lingerie op een bed en wordt een bestelwagen van de adverteerder getoond.
Terwijl een man in ontbloot bovenlijf die door een raam kijkt wordt getoond, verschijnt tenslotte op het scherm: “Proxiglass herstelt uw ruit! Bel nu:”.
Onderaan verschijnt doorlopend het telefoonnummer van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager spoort deze spot aan tot agressie en dit juist voor een programma over voetbal, waar supporters al regelmatig voor problemen zorgen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder merkte vooreerst op dat de man met de baseballknuppel, in tegenstelling tot wat de klager aanhaalde in zijn beschrijving van de reclame, geen bivakmuts draagt. Van een agressieve uitstraling is volgens hem geen sprake. De man is gewoon gekleed wanneer hij de voorruit van de wagen stukslaat.

Deze actie spoort volgens de adverteerder niet aan tot geweld. Dagelijks verschijnen er in de media beelden die vele malen gewelddadiger zijn dan de beelden uit deze spot. Dat er wordt gesuggereerd dat kijkers van het betrokken voetbalprogramma per definitie meer beïnvloedbaar zouden zijn door zulke beelden lijkt hem kort door de bocht.

Verder is hij verrast dat de spot als gewelddadig ervaren wordt, aangezien de insteek ervan eerder humoristisch is.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie en vastgesteld dat deze reclame voor het herstellen van autoruiten een man toont die de voorruit van een wagen stukslaat met een baseballknuppel.

De Jury is van mening dat aldus nodeloos geweld wordt gebruikt en een gewelddadige en antisociale gedraging wordt getolereerd en gebanaliseerd in een commerciële communicatie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de TV-spot in kwestie strijdig is met artikel 4, alinea 3 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en punt 5 van de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: PROXIGLAS
Product/Dienst: Autoglass Services
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/03/2014