PRODUPRESS – 23/01/2017

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont het magazine “Autogids” Salonspecial. Daarnaast de tekst “Salonspecial out now + gratis toegangsticket” met de afbeelding van een toegangsticket voor het Autosalon waarop men onder andere de vermeldingen “14-22 jan. 2017” en “waarde €15” kan lezen.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat deze reclame vooral focust op het “gratis toegangsticket”, extra geïllustreerd met een grote afbeelding van een toegangsticket voor het “salon van 14 tot 22 januari” en de vermelding “waarde € 15”.
Bij de krantenboer stelde hij vast dat het gratis ticket voor het Salon in Brussel, waarde € 15, nog eens specifiek wordt vermeld in een kadertje rechts bovenaan het tijdschrift.
Na aankoop stelde hij echter vast dat die gratis toegangskaart er plots helemaal anders uitziet en enkel geldig is tijdens de nocturne op 16 januari van 16u tot 22u.
Rekening houdend met zijn woonplaats en het feit dat hij met de trein reist, maakt dit de kaart voor hem waardeloos.
De vermelde waarde (€ 15) is volgens hem evenmin correct aangezien een tijdelijke toegang (6u maximum) op één bepaalde dag (16 januari) niet gelijkwaardig is aan een ganse dag toegang op een dag naar keuze.
Hij vindt deze reclame dus totaal misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat Autogids en de Moniteur Automobile hun nocturne reeds gedurende 10 jaar in samenwerking met FEBIAC organiseren.
In zijn ogen is er geen enkele misleiding in zijn campagne, aangezien hij wel degelijk een toegangsticket voor het autosalon aanbiedt, ter waarde van €15 zoals alle tickets voor het autosalon tijdens zijn gehele duurtijd.
De adverteerder toonde zich vervolgens bereid om de boodschap aan te passen om erop te vermelden dat het de nocturne betreft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie het magazine “Autogids” Salonspecial toont. Daarnaast de tekst “Salonspecial out now + gratis toegangsticket” met de afbeelding van een toegangsticket voor het Autosalon waarop men onder andere de vermeldingen “14-22 jan. 2017” en “waarde €15” kan lezen.

De Jury heeft vervolgens vastgesteld dat op de voorpagina van het Autogids magazine in kwestie rechts bovenaan in grote letters “Gratis inkomticket – Salon van Brussel – waarde €15” vermeld wordt. Binnenin het magazine, op het toegangsticket zelf, kan men de vermelding “Toegangskaart enkel geldig gedurende de nocturne op 16 januari 2017 van 16:00 tot 22:00” lezen.

De Jury is van mening dat de geldigheidsdatum van de inkomkaart essentiële informatie is die de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Zij is derhalve van mening dat de reclame, door deze geldigheidsdatum niet te vermelden, essentiële informatie weglaat.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame een misleidende omissie uitmaakt in de zin van artikel VI. 99 van het Wetboek van economisch recht en in strijd is met artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame naar de toekomst toe te wijzigen door er zichtbaar en leesbaar de geldigheidsdatum van de inkomkaart op te vermelden, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: PRODUPRESS
Product/Dienst: Autogids
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/01/2017