PROCTER & GAMBLE – 31/08/2011

Beschrijving van de reclame

Een meisje maakt een scène tegen haar moeder omdat haar t-shirt verkleurd is. De tweede scène toont opnieuw het meisje en haar moeder maar nu is het kledingstuk niet verkleurd omdat de moeder Dreft gebruikt heeft.
Voice over + tekst: “ Vermijd alvast één conflict. Bescherm je kleuren beter met Dreft.”

Motivering van de klacht(en)

Waardevermindering van de rol van de ouders. Banalisering van respectloos gedrag van kinderen. Er is momenteel een golf van reclamespots waarin adolescenten hun ouders bespotten om alles waar ze van dromen te krijgen. Wat een samenlevingsmodel!

Standpunt van de adverteerder

Om een geloofwaardige reclame te lanceren, heeft de adverteerder geprobeerd van een situatie die zeer herkenbaar is voor het publiek weer te geven. De adolescentie is een moeilijke periode voor de jongere die overspoeld wordt door hevige emoties en nieuwe ideëen die hem destabiliseren. Vandaar het conflict met de ouders dat, zelfs voor een kleinigheid, dagelijks kan voorkomen. Maar het gaat niet om het devalueren van de rol van de ouders, of het banaliseren van het respectloze gedrag van het jonge meisje. Integendeel, de mama in deze reclame is een zelfverzekerde vrouw die het conflict aangaat en de kleine tragedies van haar dochter perfect aanpakt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat, in deze spot, het gedrag van het jonge meisje niet geaccepteerd wordt door de moeder die grenzen stelt en die de reacties van haar adolescente zeer goed aanpakt. De laatste scène waarbij ze haar dochter plaagt versterkt dit aspect nog op een humoristische manier. De rol van de ouder wordt op een positieve manier benadrukt.

De Jury is van oordeel dat deze spot niet van aard is om het ouderlijk gezag in vraag te stellen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Dreft
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  31/08/2011