PROCTER & GAMBLE – 31/08/2011

Beschrijving van de reclame

Een vrouw omhelst Jean-Claude Van Damme en zegt : « Ik heb nooit kunnen weerstaan aan dat gespierd lichaam en die mannelijke geur. ». Hij is beschaamd en daarna geïrriteerd en zegt : « Cut ! ».
Tekst: “Onweerstaanbaar fris. Neem deel aan de knuffelwedstrijd op Dash.be en word bekend” + logo van Dag Allemaal.

Motivering van de klacht(en)

Onfatsoenlijkheid. Slechte smaak. Vulgariteit.Hoe laag gaat men nog vallen om een product te verkopen ?

Standpunt van de adverteerder

Sinds 2007 worden de reclamespots voor Dash ontworpen in de vorm van een televisieserie met een parodiërende knipoog naar de overdreven of absurde dramas van televisiesoaps. De reclame in kwestie is “aflevering nummer 6” waarin de hoofdrolspeelster, Vanessa, zich zeer overdreven gedraagt ten opzichte van JC Van Damme die, hoewel hij een icoon van mannelijkheid is, in verlegenheid gebracht lijkt door de aanbidding vanwege Vanessa en zeker niet in staat lijkt om van haar af te geraken. Jean-Claude stelt haar zelfs zijn vriend(je) voor die zijn was doet, wat vragen oproept bij de ontmoeting en uitnodigt tot nieuwe ontwikkelingen in het verhaal. De reclameboodschap van Dash is niet van aard om het publiek te choqueren of te beledigen, wel integendeel. De adverteerder probeert een humoristische toon te geven aan de reclame voor een wasproduct.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot op een totaal overdreven manier de bewondering van een vrouw voor Jean-Claude Van Damme toont. De verlegenheid van deze laatste versterkt het humoristische aspect van de spot.

Rekening houdend met de huidige sociale context, is de Jury van oordeel dat de reclame noch uitspraken noch visuals bevat die van aard zijn om afbreuk te doen aan de momenteel geldende fatsoensnormen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Dash
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  31/08/2011