PROCTER & GAMBLE – 30/06/2005

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot toont achtereenvolgens verschillende personen die allen een zinnetje zingen (op de melodie van Vrolijke, vrolijke vrienden) :
“Als wij samen buiten spelen” (voetballers)
“Zijn we vuil , dat hoort erbij” (3 meisjes)
“s'Anderdaags weer propere kleren” (kok)
“Stralend wit, want daarvoor zorg jij” (2 meisjes)
“Vraag het aan tienduizend vrouwen” (arbeider)
“Wie zorgt voor jong, voor oud en voor mij” (koppel met kinderen)
“Aan wie schenken, mama's vertrouwen” (bejaarden naast een biljart)
“Al 40 jaar vrienden, Dash en wij” (2 meisjes)
Tekst en vrouwenstem: “ 40 jaar zo wit, schoner kan het niet”
Vervolgens wordt een hele klas kinderen in beeld gebracht die roepen “Dank u mama”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is seksistisch en discriminerend, daar zij stelt dat enkel vrouwen bepaalde huishoudelijke taken op zich nemen. In de huidige maatschappij is dit geen realiteit meer en kan dit neerbuigend overkomen bij vrouwen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze spot nauw aansluit bij wat volgens intern consumentenonderzoek als aangenaam en positief ervaren wordt door consumenten. Hij stelde geenszins neerbuigend te willen overkomen bij vrouwen. Integendeel, deze spot brengt een humoristische en positieve boodschap en kan hoegenaamd niet als maatschappelijk onverantwoord beschouwd worden.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze reclame die geen negatieve vergelijking inhoudt op grond van geslacht en die geen negatieve boodschap brengt, niet seksistisch of discriminerend overkomt.
Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Dash
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/06/2005