PROCTER & GAMBLE – 28/07/2015

Beschrijving van de reclame

De spot toont fitnessende en dansende vrouwen, afbeeldingen van het product, een vrouw die het product draagt onder haar jeans, een vrouw die zich bekijkt in de spiegel.
VO: “Urineverlies? Dans zoveel je maar wil met de nieuwe Always Discreet broekjes. Een unieke super absorberende kern met drie laagjes in een zachte hoge taille pasvorm die perfect aansluit op je vormen. Voor tot 100% discretie en bescherming. Je voelt het niet, zij zien het niet. Urineverlies? En dan? Dans zoveel je maar wil met de nieuwe Always Discreet.”.
Tekst op het scherm aan het einde van de spot: “Voor gratis staaltjes, surf naar alwaysdiscreet.be”.

Motivering van de klacht(en)

Als uroloog gespecialiseerd in urinaire incontinentie, vindt de klager deze reclame enorm storend.
Ten eerste omdat men, als men de dames ziet, bijna zou willen incontinent zijn. Ten tweede vindt de klager dat vermeld zou moeten worden dat voor een dergelijk urineverlies (urineverlies bij inspanning = stressincontinentie) een medische oplossing bestaat, dus dat de mensen zou moeten medegedeeld worden dat ze advies moeten vragen aan hun arts.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de TV-spot bedoeld is om vrouwen duidelijk te maken dat wat urineverlies geen beperking hoeft te zijn om voluit van het leven te genieten en bijvoorbeeld te dansen.

Zijn experten bevestigen dat sommige vrouwen die last hebben van lichte incontinentie zich beperkt en ongemakkelijk voelen, en de adverteerder heeft getuigenissen van vrouwen die aantonen dat de juiste bescherming helpt om zich zelfzekerder te voelen.

Hij adverteert geen oplossing van het incontinentieprobleem, maar toont enkel een product dat kan helpen om beter met het probleem om te gaan.

De TV-spot verwijst ook naar de Always Discreet website waar men nuttige informatie kan vinden over vrouwenincontinentie. Er is een sectie “Praat met je huisarts over je gevoelige blaas” waar uitgelegd wordt hoe men het onderwerp het best bespreekt met de dokter, die dan zal uitleggen wat de mogelijke oorzaken van het urineverlies kunnen zijn en zal helpen om oplossingen te vinden. De consumentenhulplijn, waarvan het nummer op de verpakking staat, geeft het advies om een dokter te consulteren indien de consument persoonlijke gezondheidsvragen heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot dansende vrouwen en een afbeelding van het product toont om de boodschap “Dans zoveel je maar wil met de nieuwe Always Discreet” te illustreren.

De Jury is van mening dat de reclame enkel een product toont dat kan helpen in geval van incontinentieproblemen.

De Jury is van oordeel dat de spot niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Always Discreet
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/07/2015