PROCTER & GAMBLE – 25/10/2007

Beschrijving van de reclame

Een TV spot kondigt het volgende aan: DEN SCHONEN HOEK, aflevering 1 en Rita is in schock. Vervolgens zien we een moeder die de kamer van haar zoon opruimt en plots een BH ziet liggen. Ze neemt deze op en laat een zucht. Ze stapt ermee naar een stamkroeg waar haar zoon aan een tafeltje zit met zijn vriendin.
Moeder: “Dag ge een meiske mee naar huis brengt tot daar aan toe, maar een meiske met vuile manieren”.
Zoon: “Ma!”
Moeder: “Watte? Hebt gij nog nooit van Dash vloeibaar gehoord schat?”
Vriendin: “Vloeibaar. Ja”
Moeder: “Zelfs als het na een tijd zo grauw geworden is, maakt Dash vloeibaar het zichtbaar witter in een paar wasbeurten. Kijk da’s wit” (ze houdt de bh tegen haar witte bloes).
Vriendin: “Maar dat is mijn bh niet” (waarop de serveerster achter de toog een glas laat vallen en verschrikt opkijkt).
Mannenstem: “Zo wie draagt er dan wel een vuil witte 90C of belangrijker, wie heeft er niet met Dash gewassen? Dash altijd goed voor het schoonste verhaal”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is weerzinwekkend, idioot en verwerpelijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat het merk “Dash” voor haar TV reclame gekozen heeft om af te stappen van de welgekende publiciteit waarbij de Dash-consument aan het woord gelaten wordt. Uitgebreid consumentenonderzoek werd georganiseerd, ook in België, om te weten wat de mensen precies aanspreekt op TV. Gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek werd besloten TV-reclame te maken in de vorm van een hedendaagse soap-serie : “de Schonen Hoek”. In de “reclame-serie” zal de TV-kijker kennismaken met een familie die in het dagelijkse leven situaties tegenkomt waarbij de effecten van Dash een rol kunnen spelen. Alle ingrediënten voor een goede TV-serie werden gebruikt : humor, liefde, intrige, drama, … Volgens het onderzoek sluit deze formule precies aan bij de huidige leefwereld van de consument. De adverteerder legde uit dat het de bedoeling is om reclame te maken op een jonge, vernieuwende en amusante manier. De situaties worden zodanig uitvergroot dat ze belachelijk worden. Toch wordt tegelijkertijd de belangstelling van het publiek opgewekt. De serie werd in Engeland met veel succes uitgezonden. Onderzoek heeft ook aangetoond dat, in het algemeen en in de huidige samenleving, de kijker geen aanstoot meer neemt aan het tonen van een BH op TV. Het is geenszins de bedoeling geweest om onethische of ergernis opwekkende reclame te maken. De adverteerder stelde tenslotte van oordeel te zijn dat er geen inbreuken zijn op de artikels van ICC Code met betrekking tot goede smaak.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke evolutie is de Jury van oordeel dat deze scène met een BH geen onfatsoenlijke elementen bevat en niet van aard is om de waardigheid van de vrouw aan te tasten. Zij is tevens van oordeel dat deze boodschap niet van aard is om de gemiddelde consument te choqueren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Dash Vloeibaar
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/10/2007