PROCTER & GAMBLE – 25/03/2021

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man die als beklaagde in de rechtbank toegesproken wordt door de rechter terwijl hij zijn neus snuit met een papieren zakdoek en de tafel voor hem al vol ligt met gebruikte zakdoekjes.
Rechter: “Ik veroordeel u tot een verstopte neus voor één week.”
VO: “Voelt je verkoudheid aan als een veroordeling?”
De man kijkt achterom naar waar zijn vrouw en kinderen zitten, en de vrouw neemt het woord en toont daarbij het gepromote product.
Vrouw: “Edelachtbare, ik heb Nesivine. Ik pleit voor een verkorting met twee dagen.”
Vervolgens gebruikt de man het product en wordt de werking ervan geïllustreerd met daarbij de tekst “Werkt snel” met een afbeelding van een klok met “25 s” en “Verkort verkoudheid met 2 dagen” met een afbeelding van een kalender met “2 dagen”. Daarna komt hij fietsend met zijn gezin in beeld.
VO: “Nesivine begint te werken na 25 seconden en verlost je twee dagen eerder van je verkoudheid. Nesivine, verkort de verkoudheid met twee dagen.”

Tekst onderaan het scherm:
“In eerste instantie wordt aanbevolen om de neus te spelen met een zoutoplossing. Volgend op de neusspoeling kan bij aanhoudende congestie Nesivine worden gebruikt.”;
“Nesivine, 0,05% sine conservans (oxymetazoline HCI) is een geneesmiddel voor volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. Niet gebruiken in geval van rhinitis sicca.”;
“Lees aandachtig de bijsluiter. Geen gebruik langer dan 5 opeenvolgende dagen zonder geneeskundig advies. Tijdens de zwangerschap en borstvoeding is het gebruik van Nesivine af te raden. Vraag raad aan uw apotheker. P&G Health Belgium bvba/sprl. VN1127/07-2022.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat een verkoudheid door een virus wordt veroorzaakt en dat Nesivine geen antiviraal product is. Volgens hem is het dus onmogelijk, en dus ook nooit wetenschappelijk aangetoond, dat Nesivine een verkoudheid verkort.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder voerde aan dat de stelling dat “Nesivine een verkoudheid met twee dagen verkort” klinisch onderbouwd is en werd goedgekeurd door het FAGG. Dit staat ook te lezen in de wetenschappelijke bijsluiter, en deze bijsluiter werd uiteraard goedgekeurd door het FAGG tijdens de registratieprocedure: “Behandeling met 0,05% oxymetazoline neusspray verkort in vergelijking met fysiologische zoutoplossing significant de behandelingsduur van rhinitis tot symptoomvrij van 6 dagen tot 4 dagen (dit verschil is statistisch (p<0.001) en klinisch significant).”.
Deze reclame werd voorafgaand aan het uitzenden tevens voorgelegd aan de Commissie van het FAGG (afdeling goed gebruik van het geneesmiddel). Zij hebben hierover geen opmerkingen geformuleerd. Uit bovenstaande volgt volgens hem derhalve ontegensprekelijk dat de stelling dat “Nesivine een verkoudheid met twee dagen verkort” wetenschappelijk correct is. Dit werd bevestigd door alle bevoegde autoriteiten.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht een TV-spot betreft voor een geneesmiddel waarvan de publieksreclame onderworpen is aan het KB van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

De Jury heeft dienaangaande vastgesteld dat deze TV-spot een voorafgaand visum heeft gekregen na advies van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen en dit in overeenstemming met artikels 16 en 17 van het KB van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik die bepalen dat de televisuele verspreiding onder het publiek van een reclame enkel mag worden gevoerd na het verkrijgen van een visum afgeleverd door de Minister.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat de visumaanvraag vergezeld is van de onmiskenbare elementen voor de controle van de waarheidsgetrouwheid van de reclame.

Rekening houdend met wat voorafgaat, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot het in de klacht aangehaalde punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Nesivine
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/03/2021