PROCTER & GAMBLE – 24/02/2021

Beschrijving van de reclame

De spot toont een trouwfeest met dansende gasten die hun servetten boven hun hoofd rondzwaaien. Men ziet vervolgens, in musicalstijl, drie personen die proberen om de vlekken van de servetten te verwijderen. De spot stelt vervolgens het gepromote product voor.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar het feit dat het land in lockdown is en dat feestjes al maanden verboden zijn en verbaasde zich erover dat deze spot op tv blijft lopen. Volgens hem zet de reclame de burgers aan tot negeren van de coronaregels.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat in de reclamespot, die voor het eerst werd uitgezonden in september 2019, een fictie wordt gecreëerd die de vlekkenverwijderkracht van zijn product beoogt te benadrukken. Een trouw brengt immers doorgaans veel was met zich mee, inclusief vele vuile servetten.
De fictie heeft volgens hem een tijdloos en universeel karakter. Hij betreurt het ten zeerste dat de klager van mening is dat deze reclame tot doel heeft gedrag aan te moedigen dat afbreuk doet aan de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen in België. Zoals gesteld, is dat geenszins het doel van deze reclame. De gecreëerde fictie is simpelweg een illustratie van het “normale leven”, zoals dat in het verleden was, in sommige landen nog steeds is en in de toekomst (hopelijk) ook zal zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot in een humoristische musicalstijl kort een trouwfeest met dansende gasten die hun servetten boven hun hoofd rondzwaaien toont, en vervolgens drie personen die tevergeefs proberen om de vlekken van de servetten te verwijderen, waarna het gepromote product wordt voorgesteld.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat de spot van september 2019 dateert en dat hij hiermee een tijdloze en universele fictie creëert die de vlekkenverwijderkracht van Dash Pods beoogt te benadrukken.

De Jury is van mening dat deze beoogde boodschap ook duidelijk blijkt uit de spot, en dat de spot zich hierbij beperkt tot het kort in beeld brengen van een trouwfeest, zonder hiermee meteen ook het overtreden van de coronamaatregelen te tolereren of te banaliseren, laat staan daartoe aan te moedigen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Dash Platinum Pods
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/02/2021