PROCTER & GAMBLE – 23/08/2010

Beschrijving van de reclame

De spot toont verschillende baby’s die met een bal spelen. Ze dragen een pamper en t-shirt.
Voice-over: “Speeltijd zal nooit meer hetzelfde zijn. Dankzij nieuwe pampers active fit met dry max technologie (een pak pampers wordt getoond). Ze zijn niet alleen 20% dunner (vergelijking oud-nieuw), ze zijn ook het droogst (er wordt water in de pamper gegoten en de bal die er daarna overheen rolt, blijft redelijk droog. Onderaan links staat 300 ml in 5 min). Een nieuwe generatie luiers. Nieuwe active fit met dry max voor eindeloos spelplezier. Alleen van pampers” + logo.

Motivering van de klacht(en)

Het vertonen van naakte babies, enkel in een luier gekleed, doet afbreuk aan de waardigheid van deze bevolkingsgroep. Zeker wanneer men stelt dat deze minderjarig zijn en letterlijk onmondig, waardoor zij niet op de hoogte zijn van het medium 'TV' en de begrippen 'camera' en 'filmen', en zich dus niet bewust zijn van het misbruik die van hen wordt gemaakt.

Indien de Jury oordeelde dat de Sloggi-reclame aanstootgevend was, of ongepast, en dus niet in het straatbeeld hoort, dan gelooft de klager dat het niet anders kan dan de betreffende Pampers-reclame van televisie-zenders te weren daar deze zwaar afbreuk doen aan de waardigheid van deze peuters. Opgemerkt dient te worden dat de huidige maatschappelijke situatie waarin blijkt dat gezagsdragers zich vergrepen hebben aan minderjarigen en waarin de jacht op pedofielen hevig woedt, een extra argument voor het weren van desbetreffende reclame is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat hij verrast is dat hij een dergelijke klacht ontvangen heeft en hij is nog meer verbaasd over de link die gelegd wordt tussen de reclame voor luiers van Pampers en de reclame voor vrouwelijk ondergoed van Sloggi.

De reclame van Pampers toont kleine kinderen die rondlopen in de nieuwe Pampers Active Fit met Dry Max. Deze reclame is qua stijl helemaal niet verschillend van andere reclamecampagnes voor Pampers dat de adverteerder al jaren maakt. Dit soort reclame is bovendien perfect in lijn met de reclame van andere, concurrerende merken en hun spots die ook jonge kinderen in beeld brengen.

Het imago van deze groep wordt volledig gerespecteerd in de spot en de kinderen dragen een T-shirt. Ze zijn dus niet naakt, in tegenstelling tot wat de klager beweert. Het zien van eender welke ongeschikte of onfatsoenlijke eigenschap in deze reclame is in de ogen van de adverteerder geheel misplaatst en zelfs choquerend. Pampers is een merk dat in dienst staat van de harmonieuse ontwikkeling van baby’s in de wereld. De adverteerder heeft daaraan toegevoegd dat hij bijvoorbeeld nauw samenwerkt met UNICEF om deel te nemen aan vaccinatiecampagnes.

Bovendien verbiedt de wet geenszins het gebruik van kinderen in de reclame mits de nodige ouderlijke toestemmingen. Procter & Gamble volgt ten slotte strikte regels bij het maken van de reclamecampagnes voor Pampers om te waken over het respect en de veiligheid van de kinderen die eraan deelnemen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de baby’s niet naakt vertoond worden, doch een T-shirt en luier dragen.

De Jury is van oordeel dat er geen enkele vergelijking kan gemaakt worden tussen deze reclame en een reclame voor vrouwelijk ondergoed.

De Jury is tevens van oordeel dat deze reclame geen enkel element bevat dat strijdig is met de geldende fatsoensnormen en evenmin de waardigheid van de kinderen aantast.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Pampers
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/08/2010