PROCTER & GAMBLE – 23/02/2022

Beschrijving van de reclame

De spot toont afwisselende beelden van gezichten van bezorgde meisjes en van meisjes die deelnemen aan diverse activiteiten op school (les volgen, dansen, wetenschappelijk experiment uitvoeren, sporten). Aan het einde ziet men op het scherm de tekening van een pak maandverband met het woord ‘pak’, het teken ‘=’ en de tekening van een maandverband met het woord ‘donatie’.

VO: “Door een dag op school te missen, gaat er meer verloren dan de les. Zelfvertrouwen, gemist. Jezelf ontdekken, gemist. Samen zijn met vrienden, gemist. Dit mag niemand missen. Laten we samen strijden tegen menstruatie-armoede. Bij elke aankoop maandverband schenkt Always nu een product zodat leerlingen naar school kunnen blijven gaan. Always.”.

Tekst op het scherm:
“Er zijn leerlingen in België die school missen omdat ze geen menstruatieproducten kunnen betalen. Online onderzoek uitgevoerd door iVox tussen 19 en 28 november 2021 bij 330 Belgische vrouwen tussen 12 en 25 jaar. Always wil hier verandering in brengen. Opname gemaakt in 2019. Pak = Donatie. Voor elk pak Always maandverbanden gekocht tussen 6 januari en 6 februari 2022, zal Always een menstruatieproduct schenken aan personen die te maken hebben met menstruatie-armoede in België. Meer informatie op www.zininmeer.be.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de adverteerder consumenten aanzet om hun product aan te kopen in de strijd tegen de zogenaamde “menstruatie-armoede” bij jonge meisjes.
Het gebruik van het fenomeen menstruatie-armoede voor commerciële doeleinden door de verkoper van een premium merk is onethisch volgens hem omdat zij door hun hoge prijzen mee aan de basis van het fenomeen zouden liggen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het doel van de Always campagne “#EndPeriodPoverty” is om het publiek bewust te maken van menstruatie-armoede, om het bespreekbaar te maken en om steun te verwerven om hier samen iets aan te doen. Veel mensen associëren menstruatie-armoede immers met een toestand die zich in andere landen voordoet en zijn zich niet bewust van de omvang van deze kwestie in België. Onderzoeksbureau iVOX heeft in opdracht van Always tussen 19 en 28 november 2021 een onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat bijna 1 op de 15 vrouwen en meisjes in België aangeeft te maken te hebben met menstruatie-armoede en niet elke maand menstruatieproducten te kunnen kopen. Als gevolg van menstruatie-armoede kunnen vele Belgische jongeren (meisjes) regelmatig niet naar school gaan.
Door lessen te missen lopen deze leerlingen het risico om slechtere resultaten te behalen, zichzelf te isoleren van vrienden en niet langer deel te nemen aan sociale, sportieve, muzikale of andere activiteiten. Aangezien dit een belangrijke leeftijd is in de persoonlijke ontwikkeling van een jongere, kunnen de gevolgen nog lang na de pubertijd voelbaar zijn. De adverteerder heeft de campagne #EndPeriodPoverty gelanceerd om ervoor te zorgen dat een gebrek aan menstruatiebescherming niet in de weg staat van het volgen van onderwijs en het ontwikkelen van het volledige potentieel van jonge meisjes en vrouwen. In de televisiereclame wordt dit ook duidelijk naar voren gebracht. Het doel van de campagne is hulp te bieden aan mensen die te maken hebben met menstruatie-armoede, vooral in de context van de Covid-19-pandemie die de ongelijke toegang tot menstruatieproducten nog zou kunnen vergroten.
De adverteerder deelde ook mee dat hij zich ervan bewust is dat menstruatie-armoede een systemisch probleem is dat niet gemakkelijk op te lossen is.
Voor elk pak Always maandverband dat tussen 6 januari en 6 februari wordt gekocht, doneert hij maandverband aan Goods to Give en BruZelle, twee verenigingen die zich reeds voor dit doel inzetten. Hij heeft voor deze campagne 350.000 stuks maandverband beschikbaar gesteld. Maar niet enkel dat, consumenten kunnen het hele jaar door gebruik maken van de coupons die op zijn website beschikbaar zijn waarmee zij het product met korting kunnen aankopen. Daarnaast verzorgen winkeliers regelmatige promotionele acties op Always producten waardoor deze ook tegen een gereduceerde prijs gekocht kunnen worden.
De adverteerder vertrouwt erop met bovenstaande uiteenzetting aangetoond te hebben dat hij deze reclame-uitingen zorgvuldig gedaan heeft en hij meent dan ook dat er van onethisch gedrag geen sprake is.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de spot in de campagne tegen menstruatie-armoede van de adverteerder kadert, die beoogt om het publiek bewust te maken van de omvang van deze kwestie in België en om steun te verwerven om hier samen iets aan te doen.

Zij heeft er ook nota van genomen dat voor elk pak Always maandverband dat tussen 6 januari en 6 februari werd gekocht, de adverteerder maandverband doneerde aan Goods to Give en BruZelle, twee verenigingen die zich reeds voor dit doel inzetten, en dat hij voor deze campagne 350.000 stuks maandverband beschikbaar had gesteld.

De Jury is van mening dat de boodschap en het nagestreefde doel van de campagne van de adverteerder, die ervoor wil zorgen dat een gebrek aan menstruatiebescherming niet in de weg staat van het volgen van onderwijs en het ontwikkelen van het volledige potentieel van jonge meisjes en vrouwen, duidelijk in de spot in kwestie naar voren worden gebracht.

Rekening houdend met wat voorafgaat is de Jury van oordeel dat het kopen van de producten van de adverteerder duidelijk gelinkt is aan het doel van de campagne die verwijst naar menstruatie-armoede en dat de betrokken spot in het kader van deze campagne geen misbruik maakt van ongeluk en lijden in de zin van artikel 2, alinea 2 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Zij is ook van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Always
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/02/2022