PROCTER & GAMBLE – 18/12/2012

Beschrijving van de reclame

De spot toont jongeren die dansen in een lift.
Voice-over: “Ze zeggen dat je tijdens je menstruatie beter niet te dicht bij anderen kunt staan. Maar wat is te dicht? Zo dicht? Of zo dicht?”
We zien jongeren dansen in een telefoonhokje.
Voice-over: “Always heeft de unieke Actipearlstechnologie die geurtjes neutraliseert in plaats van ze te maskeren. Ah, en wat ze zeggen daar luistert niemand meer naar.”
Jonge meisjes trekken een jonge man bij zijn das in een draaideur.
Voice-over: “Always, ontworpen voor 100% geurneutralisatie. Dag en nacht.”
Het laatste scherm toont de producten.

Motivering van de klacht(en)

De klager vraagt zich af tot wie deze reclame gericht is:
- Tot volwassen vrouwen die ook als onrein behandeld kunnen worden in meer dan één cultuur tijdens deze even natuurlijke als intieme periode?
- Tot jonge meisjes aan wie enerzijds hun moeders al het mooie van deze periode uitleggen, die niets anders is dan het teken, de essentie van vrouwelijkheid en moederschap en aan wie anderzijds de adverteerder het idee van schaamte, last voor anderen, slechte hygiëne overbrengt...?
- Tot mannen aan wie men waarschijnlijk een boodschap van gelijkheid, respect en intimiteit wil overbrengen???
- Tot jonge mannen die de adverteerder waarschijnlijk adequaat wil informeren, op educatief vlak, om hen te helpen in hun relaties?
Deze adverteerder is volgens de klager niet de enige die zich verlagend of vernederend of vulgair toont ten opzichte van vrouwen, er is momenteel een vlaag, een mode, een terugkeer naar minder goede maar nog niet afgelopen tijden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee de klacht zeer onduidelijk te vinden. De klager/klaagster schijnt niet te begrijpen tot wie deze advertentie zich richt en neemt aanstoot aan een volgens hem/haar modeverschijnsel dat een terugkeer naar minder goede tijden inhoudt. De advertentie zou volgens de klager/klaagster vulgair en vernedend voor vrouwen zijn. De adverteerder deelde mee dat dit uiteraard niet de boodschap is die hij wil brengen.

De TV-spot is totstandgekomen met als kerngedachte “vertrouwen”: vertrouwen in jezelf op eender welk moment en in eender welke situatie. Onderzoek heeft uitgewezen dat een groot deel van de vrouwen zich, ondanks een perfecte hygiëne, onzeker voelen met betrekking tot eventuele geurtjes gedurende de menstuatieperiode. Deze vrouwen bevestigen dat de twijfel hieromtrent hun gedrag in een dichte groep mensen kan beïnvloeden. De nieuwe generatie van Always producten wil hier iets aan doen en heeft een technologie ontwikkeld die geurtjes neutraliseert in plaats van ze te maskeren. De spot werd ontwikkeld om dit duidelijk te maken en met de bedoeling om vrouwen meer vertrouwen te geven in zichzelf gedurende de menstruatieperiode.

Volgens de adverteerder is deze reclamespot noch in strijd met het goed fatsoen, noch nodeloos kwetsend.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame geen enkel visueel of tekstueel element bevat dat in strijd zou zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen.

De Jury is van oordeel dat de TV-spot niet van aard is om de waardigheid van de vrouw aan te tasten noch om vrouwen te kleineren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Always
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/12/2012