PROCTER & GAMBLE – 16/10/2013

Beschrijving van de reclame

Voice-over: “Uw was is niet altijd zo wit als u denkt. Denkt u dat dit wit is? Het kan nog witter. Of zelfs Dash wit. Dash wast uw kleren terug witter in drie wasbeurten.”
Tekst op het scherm: “Dash wast uw kleren terug* witter in drie wasbeurten.
*Dash verwijdert grauwheid die in de loop van tijd kan toenemen”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om misleidende reclame: geen enkel aangekondigd resultaat verkregen, noch na 3 wasbeurten, noch na gebruik van een heel pak van het product.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder benadrukte vooreerst dat de eigenschappen van zijn producten uitvoerig getest worden alvorens ze te belichten in de publiciteit. Hij heeft zo de wetenschappelijke zekerheid dat de formule van Dash de witte kleur van de was intensifieert daar waar, na verloop van tijd, een zekere grauwheid over de witte was te bespeuren is. De adverteerder beklemtoont dat de reclame volledig berust op wetenschappelijk aangetoonde resultaten en meent dat de reclame op generlei wijze bedrieglijk is.

In vergelijking met de realiteit, kan de visualisatie op het TV-scherm van het witte hemd dat witter wordt na 3 wasbeurten, overdreven overkomen. Het op TV getoonde witte hemd moet duidelijk van kleur verschillen om de claim op een begrijpbare manier in beeld te brengen. Dit doet echter niets af aan het gegeven dat de witte was effectief na 3 wasbeurten witter wordt.

Dat de bewering “terug witter na 3 wasbeurten” op betrouwbare wetenschapelijke testen berust kan worden afgeleid uit het feit dat hij geen enkele klacht van concurrenten heeft ontvangen hieromtrent, ook al wordt de claim gebruikt sinds november 2012. De adverteerder verwijst tevens naar een recente uitzending van het programma VOLT, waarin Dash werd “getest” om te zien of het product zijn bewering waarmaakt, met positief resultaat.

De consument in kwestie geeft geen details over hoe de was precies is gebeurd, wat het moeilijk maakt om op dit punt te reageren. Het is jammer dat deze consument niet overtuigd werd door het product en dat hij geen verschil zag. Maar het feit dat hij ook klaagt over een gebrek aan resultaat na “het gebruik van een volledig pak” laat de adverteerder vermoeden dat er wellicht in dit geval een ander probleem is (machine, kledij, wastemperatuur, …). Een goede was is het resultaat van een geheel: een goed wasproduct, de juiste temperatuur (zoals door het kledingetiket wordt aangegeven), een aangepast wasmedium (machineprogramma of met de hand, alweer naar gelang van het etiket).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot de volgende bewering bevat: “Dash wast uw kleren terug witter in drie wasbeurten.”

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de eigenschappen van zijn product (namelijk de witte kleur van de was intensifiëren) uitvoerig getest werden.

De Jury heeft ook vastgesteld dat het product in het TV-programma VOLT door een onafhankelijke instantie getest werd en dat de correctheid van de claim werd bevestigd.

De Jury is van oordeel dat de reclame niet van aard is om de consument te misleiden ten aanzien van dit kenmerk van het product.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Dash
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/10/2013