PROCTER & GAMBLE – 15/03/2017

Beschrijving van de reclame

Op de website zininmeer.be van de adverteerder vermeldde de pagina over de producten van het merk Swiffer onder andere het volgende:
“Swiffer vangt stof en haar nog gemakkelijker*
*vs stofzuiger of katoenen stofdoek”

en

“Met Swiffer-producten voor het reinigen van vloeren:
kun je driemaal meer stof, zand en haar opvangen en vasthouden dan met een (gewone) borstel of stofzuiger”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de reclame misleidend in de mate dat deze zegt dat men met Swiffer driemaal meer stof, zand en haar kan opvangen en vasthouden dan met een (gewone) borstel of stofzuiger.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat uitsluitend op zijn website inderdaad werd vermeld dat men met Swiffer “driemaal meer stof, zand en haar (kan) opvangen en vasthouden dan met een (gewone) borstel of stofzuiger”. Het bleek echter om een vergissing te gaan en deze werd onmiddellijk rechtgezet. De correcte claim, zoals die had moeten luiden, werd meteen op de website aangebracht: “Swiffer, vangt en houdt 3x meer stof en haar vast* *versus traditionele bezem en plumeau”. Deze claim is onderzocht en juist bevonden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame in kwestie en van de klacht die hierop betrekking heeft.

De Jury heeft met name vastgesteld dat op de website zininmeer.be van de adverteerder, op het moment van de klacht, de pagina met betrekking tot de producten van het merk Swiffer onder andere het volgende vermeldde:
“Swiffer vangt stof en haar nog gemakkelijker*
*vs stofzuiger of katoenen stofdoek”

en

“Met Swiffer-producten voor het reinigen van vloeren:
kun je driemaal meer stof, zand en haar opvangen en vasthouden dan met een (gewone) borstel of stofzuiger”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat de vermeldingen in kwestie niet in andere media werden gebruikt dan op de website in kwestie, waar er een fout werd gemaakt. De Jury heeft eveneens genoteerd dat de adverteerder zijn website meteen gewijzigd heeft door de vermeldingen in kwestie te vervangen door de volgende vermeldingen die er hadden moeten staan:
“Vangt en houdt 3x meer stof en haar vast* * versus traditionele bezem en plumeau”

en

“Met Swiffer-producten voor het reinigen van vloeren:
3x meer stof en haar opvangen en vasthouden dan met een traditionele bezem of plumeau”.

De Jury heeft eveneens kennis genomen van documenten die deze laatste bewering staven.

In deze context is de Jury van oordeel dat de reclame op de betrokken website, zoals deze op het moment van de klacht verscheen, van aard was om de consument te kunnen misleiden op het vlak van de kenmerken van het gepromote product, wat in strijd is met artikel VI. 97 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de betrokken reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder de reclame reeds gewijzigd had en heeft zij gemeend geen opmerkingen meer te moeten formuleren op dit punt.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Swiffer
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/03/2017