PROCTER & GAMBLE – 14/09/2010

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man en een vrouw in zwemkledij. Ze duiken in het water en komen vervolgens terug uit het water en beginnen te kussen. Het laatste beeld toont het koppel en een afbeelding van het parfum Light Blue.

Motivering van de klacht(en)

Mannenparfum waarbij een heer in strakke zwembroek een rondje zwemt om bij het uit het water komen een vrouw in bikini te omhelzen en haar bovenstuk uit te trekken.Dit is toch duidelijk de vrouw afschilderen als seksobject. Wat zoekt een vrouw in een clip over mannenparfum?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat dit een Europese campagne betreft en dat hij in geen enkel ander land een klacht ontvangen heeft.

De persoon die de klacht indiende was blijkbaar aangedaan door de manier waarop zij de acteurs voor deze publiciteit in beeld brengen. Verder werd ook aanstoot genomen aan het feit dat het mannelijke model aan het einde van de spot het bovenstuk van de vrouwelijke tegenspeelster losknoopt. De kijker vraagt zich verder af wat een vrouw verloren heeft in een spot voor mannenparfum.

Het is anno 2010 een meer dan gangbare praktijk geworden modellen te gebruiken om luxeproducten zoals parfum te promoten. Dit wordt niet enkel door Procter & Gamble zo gedaan maar zeer zeker ook door de concurrenten.

Het feit dat de adverteerder tevens een vrouwelijk model afbeeldt ter promotie van een mannenparfum is volgens de adverteerder niet abnormaal. Het aanbrengen van een parfum is er immers op gericht een aangename geur over te brengen naar zijn medemens. Bovendien zullen mensen ook eerder een parfum aanbrengen wanneer zij uitgaan op een afspraak met een (toekomstige) partner. Men probeert zich opperbest aan de ander te presenteren en een goed parfum maakt hier zeer zeker deel van uit. De adverteerder begrijpt dan ook niet dat de persoon in kwestie hem verwijt een vrouw af te beelden in zijn reclame voor een mannenparfum.

Anderzijds kan hij begrijpen dat een bepaalde minderheid van de kijkers misschien onaangenaam verrast waren door het losdoen van het topje van het vrouwelijke model aan het einde van de spot. De adverteerder benadrukt dat er echter op geen enkel moment een intiem lichaamsdeel van de vrouw getoond wordt. Het betreft hoogstens een vorm van sensualiteit, niet seksualiteit. De adverteerder is dan ook van mening dat de reclame geenszins de vrouw als lustobject zou afschilderen. De man wordt immers in even weinig verhullende doch esthetisch verantwoorde pose afgebeeld. De adverteerder meent dan ook dat de spot geen enkele bewering of visuele voorstelling bevat die volgens de algemeen geldende normen in strijd is met het fatsoen.

De adverteerder kan niettemin de houding van de kijker plaatsen en wenst zich te verontschuldigen voor de mogelijke verkeerde interpretaties die deze advertentie zou hebben veroorzaakt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv spot een man toont die aan het einde van de spot een vrouw kust en het bovenstuk van haar bikini losknoopt.

De Jury is van oordeel dat deze scène louter sensueel overkomt en verleiding en aantrekkingskracht uitstraalt, wat eigen is aan de parfumwereld.

Gelet op het verband met het product en rekening houdend met de maatschappelijke evolutie, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet aanstootgevend of onfatsoenlijk overkomt en evenmin van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Dolce & Gabbana
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/09/2010