PROCTER & GAMBLE – 11/02/2011

Beschrijving van de reclame

De Tv spot toont een jong koppel dat in de zetel zit. Als de bel gaat, opent de man de deur. Voor de deur staat een stofbal en de man roept « schat het is voor jou », waarna de man terug plaatsneemt in de zetel en verder tv kijkt, terwijl de vrouw de werking van de Swiffer Duster illustreert en de stofbal wegstuurt.

Motivering van de klacht(en)

De reclame bestendigt het stereotiepe traditionele rollenpatroon op flagrante wijze. Er ligt stof, en dus roept de man zijn vrouw. In een samenleving waarin vrouwen evenwaardig aan het professionele leven deelnemen, wordt blijkbaar nog altijd verwacht dat de vrouw ook nog de huishoudelijke taken op zich neemt, en dat de man zich daaraan eenvoudigweg kan ontrekken. Onderzoeken bevestigen dat vrouwen in vergelijking met mannen nog altijd veel meer huishoudtaken op zich nemen. Het tonen van dit soort reclames kan er alleen maar toe bijdragen dat dit als normaal wordt beschouwd, en dat de traditionele rolverdeling behouden blijft.

Verkeerd beeld van man/vrouw rollenpatroon. Vrouw in het huishouden, ten dienste van de man.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de spot een karikaturale voorstelling wil geven van het steeds wederkerende stof in huis dat, om verschillende welbekende redenen, regelmatig moet verwijderd worden. Deze TV spot kaart op een luchtige manier een probleem aan dat elk gezin goed kent. Volgens de adverteerder wordt de vrouw niet voorgesteld als zijnde “ten dienste van de man”. Integendeel: men ziet in deze spot een jong koppel dat gezellig in de zetel zit en TV kijkt tot de bel gaat en de man opstaat om de voordeur te openen terwijl de vrouw rustig in de zetel blijft zitten.

De stoffige bezoeker blijkt voor de vrouw te komen, die met behulp van de Swiffer Duster er korte metten mee maakt en de bezoeker voor langere tijd (zie de koffer) wegstuurt. De hele spot is bedoeld als overdreven uitvergroting en absurd voorstellen van een algemeen gekend stofprobleem. In dit jonge en duidelijk gelukkige gezin heeft de man de deur geopend en de vrouw de bezoeker ontvangen. Volgens de adverteerder kan er hier geen sprake zijn van een “verkeerd” beeld van het man/vrouw rollenpatroon. In elk gezin hebben man en vrouw zich bepaalde taken toegeëigend en indien dat voor hen zo werkt, wat is daar dan verkeerd aan?

Ten hoogste zou men kunnen stellen dat de vrouw in de spot een oud rollenpatroon bevestigd. De adverteerder benadrukte dat men ervan kan verzekerd zijn dat dit niet opzettelijk werd gedaan. Ervoor zorgen dat vrouwen helemaal niet meer in verband gebracht worden met huishoudelijke taken, lijkt volgens de adverteerder echter ook niet echt realistisch.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een jong koppel toont dat in de zetel zit. Als de bel gaat, opent de man de deur. Voor de deur staat een stofbal en de man roept « schat het is voor jou », waarna de man terug plaatsneemt in de zetel en verder tv kijkt, terwijl de vrouw de werking van de Swiffer Duster illustreert en de stofbal wegstuurt.

De Jury is van oordeel dat deze spot inderdaad de traditionele rollenpatronen en rolverdeling illustreert (man opent de deur ; vrouw poetst, terwijl de man tv kijkt) en derhalve van aard is om stereotypes te bestendigen die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

De Jury is tevens van oordeel dat deze spot denigrerend overkomt voor de vrouw (de man roept zijn vrouw om uiteindelijk de huishoudelijke taken op zich te nemen, terwijl hij verder tv gaat kijken).

Op basis van de aanbevelingen inzake de voorstelling van de persoon (punt 4: stereotypes bestendigen) en art. 12 van de code van de Internationale Kamer van koophandel (denigrerend voor de vrouw), verzoekt de Jury u om deze spot te wijzigen en bij gebreke daaraan deze spot niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat de betrokken TV spot niet meer wordt uitgezonden en derhalve de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Swiffer Duster
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  11/02/2011