PROCTER & GAMBLE – 08/06/2000

Beschrijving van de reclame

Een eerste advertentie met als titel “België-Holland” toont een rode duivel voor een wasmachine waarin een ronddraaiende voetbalspeler, klomp en tulp in de wastrommel zijn te zien.
Een tweede advertentie met als titel “De volgende die hangt is Noorwegen : op 26 april” toont een knipogende rode duivel voor een waslijn waaraan 4 voetballers hangen.
Onder de titel “Ariel houdt België Duivels Schoon !” wordt in beide advertenties een spaaractie aangeboden waarmee een TV-toestel of “Ariel Rode Duivels” voorwerpen (voetbal, T-shirt, pet) kunnen gewonnen worden.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie heeft een racistische inslag, zet aan tot vreemdelingen-haat en werkt een klimaat van geweld in de hand. De reclame is misplaatst in de huidige context voor de Euro 2000.

Jurybeslissing

Rekening houdend met het standpunt dat zij in het verleden heeft ingenomen inzake gelijkaardige boodschappen, heeft de Jury haar aanbeveling bevestigd om dergelijk thema niet meer te gebruiken. Inderdaad kan de gebruikte symboliek, zelfs wanneer die humoristisch is, beschouwd worden als onvriendelijk en niet bevorderlijk voor een sportief klimaat, omdat men laat uitschijnen dat het doel van een voetbalmatch het vernederen van de andere partij is. Humor mag niet leiden tot weinig hoffelijke boodschappen die door een ongepast nationalisme het risico inhouden bij bepaalde bevolkingsgroepen reacties uit te lokken die moeten vermeden worden, in het bijzonder met het oog op Euro 2000.
Hoewel de adverteerder het standpunt van de Jury niet deelt – wegens de evidente humoristische eigenschap die voortvloeit uit het woordspel met de term “wassen”, het verband met het betrokken product en het doel te overwinnen wat inherent is aan de sport – heeft hij er evenwel rekening mee gehouden en de campagne gewijzigd door de figuurtjes van voetbalspelers te vervangen door kledingstukken. Na onderzoek van de nieuwe advertentie heeft de Jury gemeend geen opmerkingen meer te moeten formuleren.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Ariel/Rode Duivels
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/06/2000