PROCTER & GAMBLE – 07/03/2012

Beschrijving van de reclame

De voice-over zegt onder meer: “En bij twee dozen pampers krijg je nu bovendien een exclusief Nijntje-cadeau.”
In beeld verschijnen op het einde rechts 4 dozen Pampers en links een popje van Nijntje.
Bovenaan het laatste scherm staat te lezen: “Exclusief Nijntje-cadeau
Bij aankoop van twee dozen Pampers”.
En onderaan, in kleinere letters: “Tijdelijk aanbod in deelnemende winkels van 4 tot 19 december.
Info en voorwaarden in de deelnemende winkels.”

Motivering van de klacht(en)

Nadat de klager op de televisie reclame zag waarin bij een aankoop van twee dozen Pampers een popje van Nijntje beloofd werd, ging hij naar drie verschillende warenhuizen – Kruidvat, O-kay en Delhaize – waar hij telkens te horen kreeg dat er geen popjes waren: in Kruidvat had men er nooit ontvangen, in O-kay wist men van de actie niet en in Delhaize wisten verschillende werknemers van de actie; maar er waren ook geen Nijntjes. De klager belde naar de klantendienst van de adverteerder om dit probleem aan te kaarten en vernam na verloop van enige tijd dat men weet had van de campagne maar dat er duidelijk iets mis gegaan was en dat er ook geen popjes meer besteld zullen worden of geleverd aan de desbetreffende winkels.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat in de TV-spot kan worden gezien dat deze promotie enkel geldig was in de deelnemende winkels en dit gedurende een welbepaalde korte periode van 2 weken.
Niet alle winkels in het land hebben aan de actie deelgenomen; het kan dan ook zijn dat de consument zich begeven heeft naar winkels die niet deelnamen aan de actie. Volgens de gegevens van de adverteerder werden de premies zeker geleverd aan de Kruidvat winkels. De Okay winkels maken deel uit van de Colruyt keten en de Colruyt centrale heeft ook de premies ontvangen. De adverteerder wenst er wel de aandacht op te vestigen dat Colruyt zelf verantwoordelijk is voor de verdeling van de premies onder haar winkels en dat hij daarover geen controle heeft. Wat Delhaize betreft, deze keten nam niet deel aan de actie.
De adverteerder bevestigde tenslotte verder te zullen onderzoeken waarom de consument blijkbaar geen bevredigend antwoord kreeg bij de consumentendienst, daar hij er een punt van maakt om elke consumentenoproep naar behoren te behandelen en/of op te volgen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op het eindscherm van de TV-spot in kwestie bovenaan te lezen staat: “Exclusief Nijntje-cadeau Bij aankoop van twee dozen Pampers” en onderaan, in kleinere letters: “Tijdelijk aanbod in deelnemende winkels van 4 tot 19 december. Info en voorwaarden in de deelnemende winkels.”

De Jury is van mening dat deze vermelding de consument op onvoldoende wijze informeert over welke de aan de actie deelnemende winkels zijn.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame van aard is om de consument te misleiden doordat de reclame nalaat essentiële elementen van het aanbod te vermelden en aldus strijdig is met artikel 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame naar de toekomst toe te wijzigen, zodat de consument in staat wordt gesteld te vernemen welke de deelnemende winkels zijn, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde de beslissing te zullen naleven en met name extra oplettendheid aan de dag te zullen leggen bij de uitvoering van eventuele toekomstige en gelijksoortige acties en de reclameboodschappen daaromtrent.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Pampers
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/03/2012