PROCTER & GAMBLE – 03/03/2010

Beschrijving van de reclame

Op de website van Le Soir, vindt men een banner met het logo ‘Oral B’ en de tekst “Participez à notre action ‘Epargne’. Téléchargez la grille ici ». Wanneer men daarop klikt, komt men op een pagina met de logo’s ‘Oral B’ en ‘Le Soir’ en een verklaring mbt de actie aangaande de Oral B tandenborstel. Links, een menu met voornamelijk een knop ‘L’hygiène bucco-dentaire’ die leidt naar een pagina met verschillende artikels over dat onderwerp.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie wordt voorgesteld als persartikel terwijl de inhoud niets te maken heeft met een persartikel (geen handtekening, geen enkele informatie aangaande de oorsprong van de informatie, over de manier waarop de gegevens werden verzameld, overduidelijk geen enkele onafhankelijkheid…). De kleuren, beelden en de bladschikking zijn dubbelzinnig, het publicitaire karakter is niet duidelijk.
Bovendien is de advertentie opgenomen in de algemene bladschikking van de website, die uitdrukkelijk bedoeld is om te laten denken dat het over een reportage gaat (met alles dat daarmee gepaard gaat aangaande de journalistieke onafhankelijkheid, enz) wat overduidelijk niet het geval is.
Kortom , deze reclame is overduidelijk strijdig met artikel 94/2,5° (en 13 ongetwijfeld) van de Wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en op de informatie en de bescherming van de consument.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat Procter&Gamble sinds enige tijd samenwerkt met Le Soir voor een informatieve campagne aangaande mondhygiëne.

De adverteerder heeft benadrukt dat het voor zich spreekt dat de mini-site een reclame-onderdeel is van de website lesoir.be en dat de wettelijke bepalingen die worden aangehaald in de klacht absoluut niet van toepassing zijn.

Hij heeft meegedeeld dat de aanwijzingen dat het om reclame gaat duidelijk zijn:
 De url van de pagina (http://www.lesoir.be/services/pubs/oral-b) verwijst duidelijk naar de “services” pagina’s van de website en de onderverdeling “pubs”;
 De vertreklocatie naar de reclame-pagina is een reclamelocatie (“banner” op dewelke de gebruiker moet klikken);
 De reclamepagina opent met een reclamebanner;
 Men kan uit de indeling van de pagina’s, hun aaneenschakeling, de inhoudelijke gegevens, duidelijk afleiden dat het gaat over een informatieve boodschap in de vorm van reclame;
 De homepagina van de mini-site verduidelijkt de rol van ‘Le Soir’ in het kader van de reclamecampagne: een enquête die werd uitgevoerd onder de bezoekers van de website en OralB heeft de resultaten gepubliceerd;
 De regel die de volgende vermelding oplegt “publicité qui n’engage pas la rédaction” is enkel van toepassing op de “papieren” reclame. Ze is niet verplicht voor digitale publicaties temeer daar andere manieren van elektronische publicaties met gemak toestaan om een reclame te onderscheiden van een redactioneel gegeven (“look and feel” van de internetpagina’s). Wat hier het geval is.
 Artikel 94/2, 13° van de wet is niet van toepassing daar het “promotionele materiaal” duidelijk zijn werkelijk commercieel doel aangeeft, zowel in de inhoudelijk als vormelijk en dat blijkt ook duidelijk uit de context.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op de website van Le Soir, men een banner vindt met het logo ‘OralB’ en de tekst ‘Participez à notre action ‘Epargne’. Téléchargez la grille ici”. Door erop te klikken, komt men op een pagina met logo’s van ‘OralB’ en ‘Le Soir’ en een menu met ondermeer een knop ‘L’hygiène bucco-dentaire’ die leidt naar een pagina met verscheidene informatie over het onderwerp. De Jury heeft eveneens vastgesteld dat er meermaals verwezen wordt naar de enquête OralB bij de lezers van Le Soir.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat de banner waarop men dient te klikken een duidelijk publicitair karakter heeft en dat de weg die naar de pagina in kwestie leidt voldoende duidelijk is opdat de consument opmerkt dat het gaat over een publi-redactionele inhoud. De Jury is eveneens van mening dat het commerciële oogmerk duidelijk blijkt uit de mini-site.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PROCTER & GAMBLE
Product/Dienst: Oral-B
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/03/2010