POPPY – 22/08/2018

Beschrijving van de reclame

De beginbeelden van de spot tonen de tekst “Poppy – car – sharing”.
Men ziet een jongeman die vaststelt dat zijn portefeuille leeg is, zijn smartphone neemt en in een wagen stapt en wegrijdt. Hij komt aan bij een huis waar een oudere vrouw blij verrast de deur opendoet.
Voice-over: “Poppy, dat is een wagen wanneer je wil, waar je wil.
Maar Poppy, dat is ook heel voordelig.
Één. Download de Poppy-app.
Twee. Reserveer een wagen.
Drie. Rij elke zondag naar de Bomma.”
Vervolgens ziet men hoe de jongeman de schouders van de oudere vrouw masseert, met haar in een fotoalbum kijkt en koffie en taart nuttigt, waarna de vrouw hem een kus geeft en uitwuift. Hij krijgt daarbij meermaals geld toegestoken door de oudere vrouw, waarbij telkens het geluid van een kassa weerklinkt.
Voice-over: “Wordt haar favoriete kleinzoon.
Hou lang genoeg vol.
Leuke bijverdienste.”
Het eindscherm toont twee wagens van de adverteerder en de tekst “Registreer gratis op poppy.be”.
Voice-over: “Een wagen nodig wanneer jij dat wil. Go Poppy. Registreer nu op poppy.be.”

Motivering van de klacht(en)

Het lijkt de klager pervers om een spot te maken waarin men zijn product voorstelt als een leuke manier om oude eenzame mensen geld af te troggelen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder benadrukte dat het absoluut niet zijn bedoeling is om enige aanstoot te geven met zijn campagne. De betreffende reclamespot maakt deel uit van een serie ludieke spots om zo de jongere doelgroep aan te spreken en hen kennis te laten maken op een leuke manier met het concept van autodelen.
Hij haalde tevens aan dat de ludieke sfeer van zijn reclamecampagne een belangrijk deel uitmaakt van het imago dat hij tracht uit te stralen. Het is zijn missie om zoveel mogelijk mensen te overtuigen van de (maatschappelijke) voordelen van gedeelde mobiliteit, waarvoor het belangrijk is een breed publiek aan te spreken met toegankelijke, herkenbare situaties.
Betreffende het filmpje waarop de klacht betrekking heeft, benadrukte de adverteerder nog dat het idee bedacht is vanuit het standpunt van de jongeren, die deze situatie heel herkenbaar vinden en dit zeker niet aanstootgevend vinden. Er zit overduidelijk humor en ironie in de uitvoering van de reclamespot, zodat men dit onmogelijk serieus kan nemen. Hij kreeg overigens zeer veel positieve reactie op deze campagne.
Ten slotte gaf de adverteerder aan dat hij absoluut nergens jongeren oproept om hun grootouders geld af te troggelen; hij roept duidelijk op om de app te downloaden en zijn deelwagens te reserveren.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze met de campagne slechts beoogde om aan de hand van een serie ludieke spots de jongere doelgroep aan te spreken en hen kennis te laten maken met het concept van autodelen.

De Jury is van mening dat de sfeerschepping doorheen de gehele spot waarop de klacht betrekking heeft dermate karikaturaal is dat de spot niet van aard is om letterlijk te zullen worden opgevat door de gemiddelde consument.

Zij is eveneens de mening toegedaan dat uit de totaalindruk die de reclame biedt, voldoende duidelijk het humoristische gebruik van overdrijving naar voren komt.

Zij is derhalve van mening dat de gemiddelde consument deze reclame niet zal interpreteren als een negatieve voorstelling van oudere personen of van hun verhouding ten aanzien van jongere personen, maar daarentegen de boodschap zal opvatten in de door de adverteerder beoogde zin.

In deze context is de Jury van mening dat de gemiddelde consument de spot niet zal opvatten als getuigend van een gebrek aan respect voor (oudere) personen.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot niet indruist tegen de menselijke waardigheid en evenmin van aard is om een bepaalde categorie van personen te denigreren.

Gelet op het voorgaande, is de Jury eveneens van oordeel dat de spot niet van aard is om jongere personen aan te sporen om geld afhandig te maken van oudere personen of om interpersoonlijke relaties met hen in louter pecuniaire termen te benaderen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: POPPY
Product/Dienst: Autodeelplatform
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/08/2018