POPLIFE PRODUCTIONS – 19/09/2009

Beschrijving van de reclame

De affiche met als titel “Poplife presents Cheap Trick, 5 sept.09 Vooruit Gent” toont een jonge lachende vrouw die haar T-shirt naar beneden trekt zodat haar borsten zichtbaar worden. Over haar ogen bevindt zich een zwarte balk.

Motivering van de klacht(en)

Op de affiche staat een vrouw die haar tepels ontbloot. Ze is onherkenbaar door een zwart balkje over de ogen. De affiche is vrouwonvriendelijk. Ze herleidt vrouwen puur tot een object. Ze is seksistisch en denigrerend. Vrouwen zijn geen gewillige, onderdanige, steeds beschikbare, inhoudsloze seksobjecten. Vrouwen zijn geen sletten. De affiches verspreiden zo'n vrouwbeeld, en dragen bij tot een totaal foutieve beeldvorming over de vrouw. 1 op 3 vrouwen worden ooit in hun leven verkracht, misbruikt, geslagen. Vrouwen zijn geen objecten, maar personen, die evenveel respect verdienen als mannen. Het gebruik van dergelijke affiches is onethisch.

Standpunt van de adverteerder

De Poplifeparties hebben in hun 10 jarig bestaan vaker erotische getinte beelden en thema's gebruikt, zo was de "Emanuelle" themaparty ism. de filmdistribteur RCV, naar aanleiding van de DVD release van de softporno klassieker, met een prachtige - naakte- Sylvia Kristel als campagnebeeld, ook de "Deep Throat" themaparty ism. het Internationaal Filmfestival Gent, compleet met filmvertoning in een aftandse sexcinema, gebruikte een weinig aan de verbeelding overlatend campagnebeeld.

Erotiek maakt deel uit van het medialandschap en van de populaire cultuur, geen museum zonder naakt, geen tv serie zonder sexscene, geen lingeriecampagne zonder lekkere kont.

Het is zielig dat mensen binnen deze realiteit aanstoot nemen aan een paar blote borsten, en daar in één ruk de onderdrukking van "de vrouw" en de vermeende goedkeuring van seksueel geweld aan koppelen.
Betekent het afbeelden van een jonge vrouw met blote borsten dat Poplife "de vrouw" als een willoos lustobject ziet?
Betekent het afbeelden van een jonge vrouw met blote borsten dat Poplife alle vrouwen als sletten beschouwt?
Of betekent het afbeelden van een jonge vrouw met blote borsten dat Poplife vindt dat een vleugje erotiek bijdraagt tot de opwinding die gepaard gaat met een avondje uit?

Jurybeslissing

Vooreerst merkt de Jury op dat « Cheap Trick » een muziekgroep is en derhalve de consument kan denken dat het gaat om een optreden van deze groep in de Vooruit in Gent. Echter blijkbaar gaat het niet om een optreden van de muziekgroep Cheap Trick, doch om een party. De Jury is van oordeel dat dit duidelijker diende vermeld te worden in de reclame in kwestie om het risico op misleiding dienaangaande uit te sluiten. Op basis van de art. 94/6 van de wet op de handelpraktijken en art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), verzoekt de Jury de adverteerder om dit in de toekomst duidelijker te vermelden in zijn reclame.

Anderzijds merkt de Jury op dat de reclame gebruikt maakt van een afbeelding van een jonge vrouw die haar borsten ontbloot met als titel Cheap Trick, teneinde het thema van de party in de verf te zetten. Gelet op de connotatie die de woorden cheap trick kunnen hebben (namelijk « goedkope seksbeurt ») en aangezien deze reclame dergelijke gedragingen kan banaliseren of aanmoedigen, is de Jury van oordeel dat deze reclame maatschappelijk onverantwoord overkomt, wat strijdig is met art. 1, al 2 van de ICC code.

In deze context is de Jury tevens van oordeel dat de vrouw wordt voorgesteld als een goedkoop seksobject. Zij is van oordeel dat deze afbeelding vulgair, onfatsoenlijk en vernederend overkomt voor de vrouw en een aantasting inhoudt van de waardigheid van de vrouw. Deze reclame is derhalve strijdig met art. 4, al. 1 van de Code van de Kamer van Koophandel, alsook met de JEP regels inzake de afbeelding van de mens (punten 2+3+4).

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame onder geen enkele vorm meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat deze campagne afgelopen is en dit beeld niet meer gebruikt zal worden.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: POPLIFE PRODUCTIONS
Product/Dienst: Cheap Trick
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/09/2009