POKERSTARS – 17/09/2008

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont eerst een basketbalspeler die er niet in slaagt om te scoren, met daaronder de vermelding “Joe Hachem, wereldkampioen en Pokerstars-speler”. Daarna toont de spot de zelfde man die aan een pokertafel zit met andere spelers. Hij blijkt de partij te hebben verloren. Daarna wordt hij opnieuw afgebeeld op het basketbalterrein, waar hij meerdere malen probeert te scoren. Uiteindelijk scoort hij. Tenslotte zit hij opnieuw aan de pokertafel met andere spelers, waar hij ditmaal wint.

De volgende vermelding verschijnt tijdens de spot: “ Ceci n’est pas un site de jeux d’argent. Jouez gratuitement”.

Gedurende de beelden, voice off “C’est comme au poker. Au début, vous jouez et il se peut que ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Donc vous vous entraînez, puis vous vous entraînez encore plus. Et puis, vous savez quoi ? Finalement, vous trouvez votre rythme, votre jeu. Et vous vous améliorez. Et vous devenez un joueur de poker. Apprenez gratuitement à jouer au poker sur le plus grand site de poker en ligne du monde »

Daarna verschijnen volgende vermeldingen op het scherm, met voice off : “ Pokerstar.net Trouvez la star du poker en vous “.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame die kan aanzetten tot gedragingen die tot verslaving kunnen leiden, bevat geen enkele waarschuwing. Naar het voorbeeld van de reclame voor alcoholische dranken die ertoe aansporen om met mate te consumeren, en de reclame voor suikerhoudende voedingsmiddelen die een tandenborstel tonen, zou ook de reclame voor kansspelen moeten aansporen tot voorzichtigheid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat de site www.pokerstars.net uitsluitend bedoeld is om (gratis) te leren pokeren en hij benadrukt de volgende punten:
1. Op basis van het Belgische recht is het aanbieden van een educatief instrument, dat bovendien gratis is, perfect legaal. De site laat geen betaalspelletjes toe en maakt geen promotie voor de sites met betaalspelen.
2. Op deontologisch vlak, is de site in overeenstemming met de toepasselijke nationale en internationale voorschriften.
3. Er bestaat geen specifieke regelgeving mbt reclame voor kansspelen (andere dan loterijen) die een analogie toelaten met tabak of alcohol.
De adverteerder stelde bekommerd te zijn mbt gokverslaving en bescherming van minderjarigen en dat hij dan ook openstaat om maatregelen te nemen op dat vlak.De adverteerder antwoordde dat de reclame enkel betrekking heeft op de gratis vormingssite www.pokerstars.net en dat de reclame investering juist als doel had het publiek het url-adres van de site te doen onthouden, zonder deze te moeten bereiken via een zoekmachine.

De adverteerder liet gelden dat de reclame duidelijk gericht is naar een publiek die gratis poker wil aanleren ( als een sport die leuk en ontspannend is) en dat, als iemand zich per ongeluk op de site www.pokerstars.com aanmeldde, hij/zij onmiddellijk zou doorhebben dat het om een site gaat die geen gratis pokercursus aanbiedt.

De adverteerder benadrukte vervolgens dat hij op eigen initiatief pedagogische vermeldingen mbt verantwoord spelen heeft toegevoegd op zijn gratis site, zelfs al is deze activiteit wettelijk en onbeperkt. Hij voegde eraan toe dat dit initiatief aantoont dat hij rekening houdt met de ethische aspecten van het spel.

De adverteerder deelde tevens mee dat het onderscheid tussen beide sites ook steunt op verschillende wettelijke structuren: Rational Poker School Limited voor www.pokerstars.net en Rational Entertainment Enterprises Limited voor www.pokerstars.com. Hij legde uit dat de mails afkomstig van pokerstars.com, gestuurd werden door een raadgever die over een “.com” –adres beschikt.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat er een risico op verwarring bestaat tussen de gratis site www.pokerstars.net en de betalende site www.pokerstars.com . Een speler die bijvoorbeeld de site zoekt via Google, ziet ook de site www.pokerstars.com verschijnen. Bovendien zijn de mails verstuurd door de adverteerder afkomstig van een pokerstars.com-adres.

De Jury uitte haar bezorgdheid betreffende dit risico op verwarring.De Jury stelde vast dat de spot meer de nadruk legt op de term “pokerstars” dan op “.net” (cfr einde van de spot), en dat “.net” in kleinere grijze letters wordt vermeld.

Rekening houdend met voorgaande, is de Jury van oordeel dat de spot, die een risico op verwarring inhoudt tussen de gratis site www.pokerstars.net en de betalende site www.pokerstars.com, strijdig is met art. 94/6 van de wet betreffende de handelspraktijken van 14 juli 1991, zoals gewijzigd door de wet van 5 juni 2007, in de mate dat ze van aard is de consument te misleiden over de voornaamste kenmerken van het product of dienst, zelfs al is “deze informatie feitelijk correct”.

Overigens, is de Jury van mening dat dit risico op verwarring (namelijk in hoofde van minderjarigen), niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, hetgeen strijdig is met de elementaire ethische principes zoals verwoord in artikel 1 van de ICC code.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht het verschil tussen beide sites (door bijvoorbeeld “.net” beter zichtbaar te maken) meer te accentueren indien de adverteerder zou beslissen de spot opnieuw te gebruiken in de toekomst.

Vanuit haar bekommernis om minderjarigen te beschermen, heeft de Jury eveneens verzocht om de spot niet uit te zenden voor 22u en om de pedagogische vermeldingen mbt verantwoord spelen op de voorgrond te plaatsen op de site.

Gevolg

De adverteerder heeft de Jurybeslissing aanvaard.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: POKERSTARS
Product/Dienst: online Pokerles
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/09/2008