PLATEFORME PREVENTION SIDA – 05/07/2012

Beschrijving van de reclame

De website www.preventionsida.org stelt de nieuwe campagne "C’est où, avec qui, comme vous voulez, mais toujours protégés." voor.

Motivering van de klacht(en)

Het gaat om een nieuwe campagne – heel goed – met een – heel slechte – nieuwe slogan: "Faites l'amour avec qui vous voulez. Mais toujours protégés."
Dit is het lanceren van een perverse boodschap: het enige wat een relatie moreel verantwoordt is de techniek! Het respect voor de echtgenoot is niet van belang: hij wordt niet vermeld. De liefde wordt een egoïstisch plezier... De andere moet dus niet akkoord gaan… In een maatschappij waar onze tieners seksualiteit ontdekken zou de minimale boodschap moeten zijn om de wil van de echtgenoot te respecteren.

De klager vindt dat de slogan aanzet tot losbandigheid, tot ontrouw, tot seksuele relaties zonder taboes of verantwoordelijkheid, of erger nog tot verkrachting, incest en pedofilie, laat staan het aanmoedigen van de homoseksualiteit die in de mode is. Dit is het aanmoedigen van onverantwoordelijkheid ten opzichte van de andere en van plezier zonder engagement, respect of zelfs gevoelens.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat het Plate-forme Prévention Sida een vzw is die gefinancierd wordt door het Ministère de la Santé van de Fédération Wallonie Bruxelles en waarvan de missie bestaat uit het ondersteunen van het overleg tussen de actoren inzake de soa/aids-preventie in het kader van het inrichten van preventiecampagnes voor het grote publiek en het verzekeren van de concrete realisatie van deze campagnes. In deze context is deze campagne gerealiseerd met de samenwerking van meer dan 122 volwassenen en een dertigtal structuren inzake gezondheidspromotie: al deze partners waren betrokken bij de opbouw van de campagne, wat toelaat om coherentie met de realiteit op het terrein te verzekeren. De campagne richt zich tot volwassenen, hetero’s, holebi’s, wat hun afkomst ook is.

De adverteerder heeft cijfermatige epidemiologische gegevens meegedeeld evenals het persdossier dat de campagne en met name haar doeleinden voorstelt, onder andere dat van de promotie van het gebruik van het condoom bij seksuele betrekkingen: teneinde het begrip van de boodschap te vergemakkelijken, is het logisch om de aanvang van seksuele betrekkingen in beeld te brengen, waarbij tevens de verschillende doelgroepen worden geïdentificeerd. Enkel de spot “in de douche” toont een deel van ontblote lichamen. Een ander doel is volwassenen de mogelijkheid bieden om situaties die een risico kunnen inhouden op het vlak van HIV-besmetting te identificeren: daar ligt dus de oorsprong van de slogan alsook van de diversiteit van de “papieren” visuals van de campagne.

De centrale boodschap van de campagne, gericht naar het meest door soa’s/aids betroffen publiek, nodigt dus uit tot het aannemen van passend preventief gedrag (gebruik van condoom en/of beroep op een opsporingstest) om zorg te dragen voor de eigen gezondheid alsook voor de gezondheid van zijn/haar partner(s): dit wordt geëxpliciteerd in de instrumenten van de campagne. Een veilig gedrag vertonen is een gebaar van respect voor zijn/haar partner(s). De verantwoordelijkheid voor de preventie rust trouwens op de schouders van beide partners.

De adverteerder heeft meegedeeld dat alle campagnes goedgekeurd zijn door de Commission audiovisuelle van de Conseil Supérieur de Promotion de la Santé en door de Ministre de la Santé alvorens zij van start gaan.

Om de algemene bevolking waarvan de doelgroepen deel uitmaken te sensibiliseren, met name het holebipubliek dat geen netwerken gebaseerd op deze identiteit raadpleegt, is het gebruik van kanalen van massacommunicatie zoals de televisie belangrijk. Dit zal bijdragen tot een geringere banalisering van aids alsook tot een betere integratie van het holebipubliek in de maatschappij in het algemeen.

De Belgische en Europese politieke en sociale context neigt naar een gelijkheid tussen het heteropubliek en het holebipubliek. Ter herinnering, ons land erkent het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht alsook het adoptierecht voor koppels van hetzelfde geslacht. Het is dus niet nodig het holebipubliek anders te behandelen, meer bepaald in diens toegang tot informatie over aidspreventie.

De campagne weerspiegelt eveneens de vrije menigsuiting, ze is niet lasterlijk en schaadt de goede zeden niet. Het doel is het aantal nieuwe besmettingen met HIV en andere soa’s te doen dalen, en dit binnen een context van banalisering van de ziekte, terwijl het een dodelijke ziekte blijft die vaak in verband staat met situaties van uitsluiting en discriminaties. Een stopzetting van de campagne zou negatieve gevolgen hebben in termen van volksgezondheid.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het Plate-forme Prévention Sida een preventiecampagne gericht op volwassenen op punt heeft gezet, met een spectrum van verschillende dragers.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de tot nu toe ontvangen klachten betrekking hebben op de aankondiging van deze nieuwe campagne in de pers alsook op de website van de adverteerder in het algemeen.

De Jury heeft benadrukt dat, op basis van haar Reglement, de reclame verspreid moet zijn in de massamedia, en niet enkel aangekondigd, opdat zij de inhoud ervan zou kunnen onderzoeken.

De Jury heeft zich bijgevolg onbevoegd verklaard om de reclamecampagne in dit stadium te onderzoeken.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PLATEFORME PREVENTION SIDA
Product/Dienst: Campagne inzake condoomgebruik en opsporing
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  05/07/2012