PIZZA BELGIUM – 30/04/2014

Beschrijving van de reclame

De spot toont een jongen die met zijn familie in Pizza Hut aan het eten is en een jongen op een fiets die een hamburger eet. Beiden proberen zij de aandacht te trekken van een meisje dat met haar vader in Pizza Hut zit en aan het einde van de spot het nieuwe product in kwestie gepresenteerd krijgt. Voice-over: “In het leven moet je al genoeg keuzes maken. Daarom is er de Cheeseburger Crown Pizza. Nu enkel bij Pizza Hut.”.

Motivering van de klacht(en)

Gezien het wereldwijde probleem van kinderobesitas, vindt de klager het onverantwoord dat in deze reclamespot jonge kinderen worden gebruikt om deze nieuwe pizza/hamburger aan te prijzen. Hij vindt dat deze reclamespot afbreuk doet aan de bevordering van gezonde en evenwichtige eetgewoonten van kinderen (artikel 3 in de Fevia reclamecode voor voedingsmiddelen).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat ook hij streeft naar een evenwichtige voeding voor kinderen én volwassenen.
Al zijn pizza’s worden à la minute bereid met verse groenten en mozzarella. Naast pizza’s biedt hij een aantal alternatieven aan zoals salades en pasta’s. De salad bar staat zeer prominent opgesteld in al zijn restaurants.
In de kindermenu’s hebben de kinderen de keuze uit pizza, ovengebakken chicken croqs met ovengebakken american potatoes of pasta. Hij heeft geen enkel gefrituurd product op zijn kaart staan en hij serveert bij geen enkel gerecht mayonaise.

Jurybeslissing

Vooreerst merkt de Jury op dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de inhoud van de reclame in kwestie en dat zij zich niet uitspreekt met betrekking tot de aangeboden producten.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een jongen toont die met zijn familie in Pizza Hut aan het eten is en een jongen op een fiets die een hamburger eet, die beiden de aandacht proberen te trekken van een meisje dat met haar vader in Pizza Hut zit en aan het einde van de spot het nieuwe product in kwestie gepresenteerd krijgt.

De Jury is van mening dat de spot geen aansporingen bevat om overdreven porties te consumeren of om het product regelmatig te consumeren en evenmin elementen bevat die kinderen of ouders ertoe zouden aanzetten om er slechte eetgewoonten op na te houden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame geen buitensporig verbruik aanmoedigt en geen afbreuk doet aan de bevordering van gezonde en evenwichtige eetgewoonten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PIZZA BELGIUM
Product/Dienst: Pizza Hut Cheeseburger Crown Pizza
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/04/2014