PIZZA BELGIUM – 19/01/2012

Beschrijving van de reclame

De spot toont een klein meisje in pyjama dat zich met een zucht in de keuken aan de ontbijttafel zet. Ze zwaait dreigend met een groot mes en hakt met een kwaad gezicht haar boterham met confituur in kleine stukjes.
Vervolgens zien we hetzelfde meisje, aangekleed en met opgemaakt haar, met een brede glimlach een pizza eten.
De voice-over zegt onder andere: “Er zijn zo van die momenten ... dat je liever bij Pizza Hut zit ... het driegangenmenu voor slechts ...”.

Motivering van de klacht(en)

1) De klager vindt het ethisch niet verantwoord dat kleine kinderen gebruikt worden om met zulke grote messen te staan zwaaien in een reclamespot. Hij vindt het zelfs ronduit schandalig, zowel van de adverteerder, de maker van de spot en degene die het uitzendt dat zij zulke reclames durven te vertonen. Er is al zoveel geweld bij de jeugd. Een reclamespot met zulk een grote messen kan alleen maar op ideeën brengen om het thuis of elders ook eens uit te proberen. Zeer kortzichtig van iedereen die daar aan heeft meegewerkt! De klager is gewoon ontgoocheld dat zoiets kan.

2) Kinderen mogen niet de baas zijn en zeker hun zin niet krijgen. Hetzelfde met alle reclames waar kinderen het voor het zeggen hebben. Zij zien dit ook. De klager vindt dit belachelijk voor de opvoeding.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat er blijkbaar sommige mensen jammer genoeg aanstoot nemen aan de beginscène van de TV spot. Dit was geenszins de bedoeling. Mocht die scène toch zo overgekomen zijn, dan verontschuldigt de adverteerder zich hiervoor.

De spot is aan een panel van 1000 respondenten voorgelegd en zij hebben de spot goedgekeurd. De spot werd vooral origineel, humoristisch en passend bij Pizza Hut bevonden.

De spot is 30sec lang, en de bewuste scène bedraagt 3sec van de gehele spot. Deze scène dient om uit te beelden dat het meisje droomt van pizza bij Pizza Hut. Daarna zie je het meisje dan ook blij haar pizza eten bij Pizza Hut.

De bedoeling is inderdaad om een duidelijk contrast te creëren tussen de situatie bij het meisje thuis en de situatie bij Pizza Hut. De situatie thuis is ook bewust zeer fictief en totaal onrealistisch uitvergroot (qua setting, belichting, geluid, handeling), daar waar de situatie in Pizza Hut realistisch moet zijn.

Maar de adverteerder neemt de opmerkingen zeker ter harte en zal er rekening mee houden bij de ontwikkeling van toekomstige spots.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot een boos meisje toont dat met een groot mes haar ontbijtboterham in stukken hakt. Vervolgens ziet men haar lachend in een stuk pizza bijten.

De Jury is van oordeel dat de TV-spot een kind in een gevaarlijke situatie toont waarbij veiligheid en gezondheid niet in acht worden genomen, wat strijdig is met artikels 17 en 18 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code) et met artikel 72, 3° van het Decreet betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009 (het Decreet).

De Jury is tevens van mening dat de reclame een laakbaar gedrag toont waartegen niet wordt opgetreden, integendeel. De getoonde situatie suggereert dat het meisje haar zin krijgt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame (in casu voor en met kinderen) positieve sociale gedragingen en houdingen ondermijnt, wat strijdig is met artikel 18 van de ICC code, met artikel 73, § 1 en 3 van het Decreet en met artikel 7 van de Fevia code.

Gelet op wat voorafgaat en op basis van de voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze spot te wijzigen en bij gebreke daaraan de spot niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat de spot niet meer uitgezonden wordt en bevestigde dat hij rekening zal houden met de Jurybeslissing.

Adverteerder: PIZZA BELGIUM
Product/Dienst: Pizza Hut
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  19/01/2012