PIZZA BELGIUM – 12/01/2011

Beschrijving van de reclame

Spot 1:
Voice-over: “Naar Pizza Hut ga je met het ganse gezin.”
Jongen: “Als ik later groot ben, kom ik hier ook pizza eten.”
Mama: “Hier droomde ik vroeger al van, om met mijn kindjes op restaurant te gaan.”
Meisje: “Ik moet van mama altijd mijn korstjes opeten. Waarom eigenlijk?”
Papa: “En straks nog een dessertje erbij geloof ik. Zeker weten.” (terwijl hij naar zijn vrouw kijkt)
Voice-over: “Voor maar € 11,95. het 3 gangen-menu bij Pizza Hut.”

Spot 2:
Voice-over: “Naar Pizza Hut ga je op een dagje uit met de kleinkinderen.”
Grootvader: “Mm, het is hier toch altijd heel lekker.” (terwijl hij naar dames in sport-outfit kijkt)
Kleinzoon: “Opa houdt echt wel van sport.”
Grootmoeder: “Ik zou precies wat meer aan sport moeten doen.”
Kleindochter: “Oei, er hangt iets aan de bomma.”
Grootvader: “Hier komen we zeker terug.”
Kleinzoon: “Zeker weten opa.”
Voice-over: “Voor maar € 11,95. het 3 gangen-menu bij Pizza Hut.”

Motivering van de klacht(en)

1) De seksistische en vernederende clichés zijn expliciet en talrijk.
- De grootvader apprecieert het restaurant omdat hij er de benen van een sportieve jongedame in short kan begluren. Hij zegt dat ze snel zullen terugkomen. De grootmoeder zegt dat ze opnieuw zal gaan sporten. Een nog erger antwoord, aangezien ze zelfs haar lippenstift niet meer behoorlijk kan aanbrengen. Haar kleindochter merkt het op. Samenvattend: wees oud en zwijg. De kleinkinderen zijn door hun gedrag handlangers van de grootvader (een nog kwieke perverse opa).
- De jonge vader concludeert, terwijl hij een blik werpt op het genereuze decolleté van zijn vrouw, dat hij achteraf zeker een dessert neemt.

2) Vrouwen worden nogmaals voorgesteld als voorwerpen, eetwaren of niet. Discriminatie man/vrouw, jong/oud. En de kinderen werken mee aan deze discriminerende weergaven.
De grootvader, en de man in het algemeen, wordt voorgesteld als potentieel ontrouw, kijkend naar andere vrouwen dan de zijne (die recht tegenover hem zit). Deze reclame geeft een seksistisch en cliché beeld van mannen. Deze reclame heeft een seksistisch en minachtend karakter ten opzichte van mannen.

3) De klager is geshockeerd door deze reclame. Wat een beeld voor de maatschappij. Hij wil dit verbieden om zijn kinderen te beschermen.

4) De klager vindt de scène waarbij de grootvader watertandt voor de benen van een vrouw ongepast. Hij vraagt een minimum aan ethische controle.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het opzet van de actuele reeks tv spots is om een aantal groepen van mensen te volgen tijdens hun bezoek aan een Pizza Hut restaurant. Deze vertegenwoordigen een aantal van de specifieke doelgroepen van Pizza Hut: gezinnen, collega’s, vrienden of vriendinnen, verenigingen, ….

Om de tv spots boeiend te maken, duikt de kijker als het ware mee in de gedachten / ervaringen van de verschillende bezoekers.
Een zekere dynamiek wordt gecreëerd door in elke spot meerdere gedachten/ervaringen te verwerken. In de aangehaalde spot ligt de focus dan ook niet hoofdzakelijk op de vermelde gedachte.

Om het geheel aantrekkelijk en wat speelser te maken is er telkens een humoristische knipoog in verweven.

Het is dan ook de bedoeling om in latere spots de bedenkingen/ gedachten van de andere personages ( de mama/oma en de kinderen/ kleinkinderen ) rond de tafel aan bod te laten komen.

Blijkbaar nemen sommige mensen jammer genoeg aanstoot aan één van de gedachten van één van de personages.

Dit was geenszins de bedoeling. Mocht die gedachte toch zo zijn overgekomen, dan verontschuldigt de adverteerder zich hiervoor.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de ene spot grootouders met hun kleinkinderen in beeld brengt en de andere spot een gezin die bij Pizza Hut in een aangename sfeer eten. De spots onthullen, met een humoristische knipoog, dat iedereen een bevredigende gedachte heeft.

De Jury is van oordeel dat de scènes op een luchtige wijze worden voorgesteld en dat er geen sprake is van seksisme, maar wel van het spel van verleiding waar men verleidt en verleid wordt.

De Jury heeft dan ook gemeend dat de spots niet van aard zijn om een bepaalde categorie van mensen te discrimineren noch te denigreren.

Gelet op voorgaande en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PIZZA BELGIUM
Product/Dienst: Pizza Hut
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/01/2011