PIRELLI – 12/04/2001

Beschrijving van de reclame

Het maandblad “De AutoGids” biedt aan zijn lezers maandelijks een kalenderpagina aan van de Pirelli-kalender 2001, die vrouwen in erotische houdingen weergeeft.

Motivering van de klacht(en)

Het gaat om decadente foto's die niet onschuldig zijn. Bijgevolg dient te worden onderzocht of de grenzen van het aanvaardbare niet overschreden zijn.

Jurybeslissing

Na onderzoek en rekening houdend met het feit dat de Pirelli-kalender een onrechtstreekse reclame uitmaakt voor producten of diensten en een collectors-item op zich uitmaakt dat slechts op beperkte wijze in een tijdschrift bestemd voor volwassenen wordt verspreid, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren, van oordeel zijnde dat deze reclame niet in strijd is met de wettelijke bepalingen of zelfdisciplinaire codes.

Adverteerder: PIRELLI
Product/Dienst: Kalender
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/04/2001