PHOTO-BLOCKER – 27/09/2004

Beschrijving van de reclame

Met als titel : “Nieuw!!!Nieuw!!!... Photo-Blocker. Dit werkt echt!!!”en met als tekst : “Maak je kentekenplaten onzichtbaar voor de camera! Nu voor maar €29,95. Het beste alternatief nu radar detectoren verboden zijn. Voor het blote oog niet zichtbaar maar je verslaat de camera !”, toont en beschrijft de advertentie de eigenschappen van het product. Telefoonnummer om te bestellen.

Motivering van de klacht(en)

De reclame is illegaal (in strijd met de wet van 21.06.1985).
 

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht en heeft vastgesteld dat ze in strijd is met verschillende wettelijke bepalingen :
- art. 1 § 6 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen,
- art. 78,1° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (m.b.t de verplichte vermelding van het geografisch adres).

De Jury is bovendien ook van oordeel dat deze reclameboodschap getuigt van een gebrek aan sociale verantwoordelijkheid, hetgeen in strijd is met art. 1, al. 2 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel. Bijgevolg heeft zij aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze advertentie niet meer te verspreiden (onder geen enkele vorm). Bij gebreke aan antwoord heeft zij overeenkomstig art. 16 van haar reglement een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: PHOTO-BLOCKER
Product/Dienst: Spray
Datum afsluiting:  27/09/2004