PHILIPS – 25/05/1999

Beschrijving van de reclame

Een lamp wordt voorgesteld in de vorm van een spaarpot, met als tekst “De volgende 5 jaren, spaart u telkens u het licht aansteekt”. De advertentie beschrijft de voordelen van een lamp met beperkt verbruik, o.m. de uitzonderlijke levensduur van 5 jaar, het feit dat zij niet verblindt, spaarzaam is met energie en ook met het geld van de gebruiker.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie wordt beschouwd als strijdig met verschillende bepalingen van de milieureclamecode. Het overdreven verbruik wordt aangemoedigd, daar men beweert dat hoe meer men het product gebruikt, hoe meer men bespaart, wat helemaal fout is : hoe meer men het licht aansteekt, hoe meer men verbruikt en hoe minder men bespaart, zodat ieder ecologisch en financieel voordeel verloren gaat. Het gebrek aan kennis van de consument wordt uitgebuit en men zet aan tot praktijken die strijdig zijn met de milieubescherming.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de boodschap geen bewering bevat die uitdrukkelijk naar een effect van het product op het milieu verwijst.
Zowel de tekst als de illustratie betreffen een economisch en financieel aspect. Er wordt niet aangezet tot overmatig verbruik om nog meer te besparen, doch enkel onderlijnd dat bij ieder gebruik een voordeel wordt gerealiseerd t.o.v. het gebruik van een gewone lamp.
Overwegend dat de reclame niet aanmoedigt tot overdreven verbruik ten koste van het milieu, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: PHILIPS
Product/Dienst: Ecotone
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/05/1999