PHILIPS – 01/09/2020

Beschrijving van de reclame

De Facebookpost vermeldt de naam en het logo van de adverteerder met daaronder “Gesponsord” en de tekst:
“Denk je aan borstvoeding maar lijkt het je niet comfortabel? Ontdek dan onze nieuwe elektrische borstkolf.”.
Daaronder een afbeelding van het product met het productlogo “Philips – Avent”, de tekst “Extreem snel, ongelooflijk zacht”, een knop “Koop nu” en het logo “Innovation+you”.
Onderaan een link naar de website, “Koop nu bij Philips”, “Snel & comfortabel kolven” en een knop “Meer informatie”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vraagt zich af of ze met de begeleidende tekst bij de reclame dus insinueren dat kolven comfortabeler is dan je kind zelf voeden, en dat dit dus het betere alternatief is voor als je je kind wil voeden met moedermelk in plaats van gewoon borstvoeding te geven. Een borstkolf is handig tijdens het geven van borstvoeding maar zoals het hier voorgesteld wordt is volgens haar niet ok.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat hij met deze zinsnede absoluut niet wilde beweren dat kolven per definitie comfortabeler zou zijn dan borstvoeding. Hij gelooft dat iedereen zelf moet kunnen kiezen voor de oplossing waar zij zich het meest comfortabel bij voelen. Met deze advertentie, die bewust geformuleerd werd als een vraagstelling, wilde hij aangeven dat kolven een alternatief kan bieden voor personen bij wie borstvoeding om welke reden dan ook geen optie zou zijn. Uit zijn onderzoek blijkt net dat bezorgdheid omtrent het comfort van kolven nog vaak een barrière vormt voor consumenten. Tevens werd deze productlijn door 90% van de gebruikers als zeer comfortabel ervaren, vandaar deze insteek.
Hij begrijpt echter dat deze post in dit geval toch anders geïnterpreteerd werd door de consument in kwestie en daarom heeft hij besloten deze offline te halen en hier ook in de toekomst rekening mee te houden. De adverteerder is evenwel van mening dat hij geen valse of misleidende informatie gedeeld heeft, maar hoopt op deze manier toch snel en afdoende een gevolg te hebben kunnen geven aan deze klacht.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de Facebookpost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de reclame onder meer het volgende vermeldt: “Denk je aan borstvoeding maar lijkt het je niet comfortabel? Ontdek dan onze nieuwe elektrische borstkolf.”.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder, heeft zij er nota van genomen dat de bedoeling van deze advertentie, die bewust geformuleerd werd als een vraagstelling, is om aan te geven dat kolven een alternatief kan bieden voor personen bij wie borstvoeding om welke reden dan ook geen optie zou zijn.

De Jury is van mening dat de verwoording van de vermelding in de reclame niet te absoluut en niet denigrerend overkomt.

Volgens haar zal de gemiddelde consument de reclame niet interpreteren in de zin die de klaagster eraan geeft en stelt de reclame natuurlijke borstvoeding niet in een slecht daglicht.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken reclame borstvoeding niet kleineert of in diskrediet brengt en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PHILIPS
Product/Dienst: Borstkolf
Media: Internet
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/09/2020