PHARMA.BE – 30/08/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont het aangezicht van een jongetje.
Titel « Arnaud, 7 ans. Depuis 12 ans, il est notre centre d'intérêt. » , gevolgd door de volgende tekst : « Arnaud a le diabète. Pour vivre, il doit recevoir une injection d'insuline tous les jours. Son rêve, c'est de guérir et pouvoir mener une vie normale. Il sait que la recherche de nouveaux médicaments est en cours. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il faut en moyenne 12 ans avant qu'un nouveau médicament ne soit disponible en pharmacie. Arnaud mérite l'intérêt que nous lui portons. Parce que le droit à la santé, c'est aussi l'accès aux médicaments les plus récents. Tant qu'il y aura de la recherche, il y aura de l'espoir. ». Onderaan de foto : www.pharma.be.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame bevat foutieve informatie. Als men op de leeftijd van 7 jaar een diabeticus dient te behandelen met insuline, dan gaat het om een diabeticus van het type 1. Men kan hem in dat geval niet behandelen met 1 insuline spuit, want er zijn dan meerdere insuline spuiten per dag nodig, alsook telkens een controle van het suikergehalte. In tegenstelling tot wat in de advertentie wordt beweerd kan men bovendien heel goed een normaal leven leiden, het komt er gewoon op neer de nodige voorzorgen te nemen .

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder erkende dat het op technisch vlak juist is dat de jonge diabeticus zich meerdere malen per dag dient in te spuiten met insuline, maar dat hij de bedoeling had om het publiek te informeren aangaande de inspanningen die op vlak van onderzoek aan de gang zijn voor deze aandoening die regelmatige inspuiting van insuline vereist, echter zonder teveel in detail te treden aangaande het aantal inspuitingen die nodig zijn. De doelstelling van deze informatie bestaat erin de inspanningen op vlak van onderzoek om de inspuiting van insuline te vermijden in de verf te zetten. Hij legde uit dat het t.a.v. deze bekommernis is dat hij de droom op genezing en een normaal leven aanhaalde. Door te verwijzen naar een normaal leven heeft hij geen norm willen stellen, maar heeft hij enkel willen wijzen op het bestaan van volhardend onderzoek ter verbetering van de levenskwaliteit die nog mogelijk is voor diabetici. Hij is van oordeel dat het eenieder toekomt om het al dan niet dwingend karakter van een gezondheidsprobleem en de terugslag ervan op de levenskwaliteit te beoordelen. Hij vestigde tevens de aandacht op het feit dat Arno een lachend gezicht heeft en er totaal normaal uitziet.

Jurybeslissing

Aangezien de diabeticus waarnaar verwezen wordt in de boodschap in kwestie zich effectief meerdere malen per dag dient in te spuiten met insuline, heeft de Jury gemeend dat het behoort dat de lezer correct geïnformeerd wordt op dit technisch vlak. Teneinde ieder risico op misleiding te vermijden en obv de art. 3 en 5 van de IKK code heeft zij aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze boodschap te wijzigen teneinde de consument correct te informeren, eventueel door er zich toe te beperken louter te verwijzen naar de noodzaak om dagelijks insuline toegediend te krijgen.

De adverteerder heeft voorgesteld om de tekst als volgt te wijzigen: “ Arno heeft diabetes. Elke dag moet hij meerdere insulinespuiten krijgen om te overleven…”.

Aangezien deze wijziging beantwoordt aan de aanbeveling van de Jury, heeft zij dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PHARMA.BE
Product/Dienst: onderzoek
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  30/08/2005