PEUGEOT – 24/08/2000

Beschrijving van de reclame

De reclamefolder vermeldt op de achterzijde een aantal mogelijkheden van de Peugeot Service. Onder de titel “Peugeot Green Contract” wordt vermeld “Peugeot recycleert uw oude wagen en biedt U 15.000 BEF”. “Deze premie, bij aankoop van een nieuwe Peugeot, past in een programma dat bijdraagt tot respect voor het milieu, want minstens 82 % van de oude wagen wordt gerecycleerd!”. Slogan : “Een uitstekende zaak voor het milieu en voor uw portefeuille !”. Pictogram van de Möbius kringloop.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met de milieureclamecode, o.m. art. 1 en 7, want de aankoop van een auto is geen “uitstekende zaak voor het milieu”. Door dit te suggereren speelt men in op het gebrek aan kennis van de consument en het is voor de consument niet duidelijk wat precies bedoeld wordt. Het betreft bovendien een absolute bewering die moet vermeden worden.

Standpunt van de adverteerder

Na vraag om uitleg liet de adverteerder gelden dat de slogan enkel op de recyclage van het oude voertuig slaat en niet wil aanzetten tot de aankoop van een nieuw voertuig.

Jurybeslissing

Nadat de Jury om bewijsvoering inzake de recyclage had verzocht en de adverteerder een stavingsdossier voorlegde, had de Jury geen opmerkingen te formuleren.

Adverteerder: PEUGEOT
Product/Dienst: Green Contract
Onderzoekscriteria: Milieu
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/08/2000