PEUGEOT – 18/12/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als slogan « Het nieuwe Pack Hi-Fi, de ideale mix om uw leven klank te geven » toont een wagen van het merk die in de stad rijdt tijdens de nacht. Een gedeelte van de oversteekplaats voor voetgangers is door geluidssymbolen vervangen.
Tekst onderaan : PACK FLEET HI-FI VOOR 200€*EXCL.BTW : JBL-hifisysteem – 10 luidsprekers – baskast – metaalkleur – parkeersensoren achteraan.
Standaarduitrusting op de 407 executive en sport : Airconditioning met bizone temperatuurregeling – radio met cd-speler en bediening aan het stuur – ruitenwissers vooraan met regendetector – lichtmetalen velgen 16'' of 17'' – cruise control en snelheidsbegrenzer. Ontdek al uw Fleet voordelen in detail alsook het Pack Fleet Navigation en het Pack Fleet Comfort op www.peugeotfleet.be.
In kleine lettertjes : de verkrijgbaarheid, de voorwaarden van het aanbod en vermelding van het verbruik en de CO2 uitstoot.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is strijdig met art. 2 van de milieureclamecode en art. 8 van de Febiac code. Het visueel toont namelijk een verlaten straat in een stad in een stedelijke woonzone tijdens de nacht. Op het zebrapad werd een equalizer getekend waarvan de geluidsniveaus zich in het rood bevinden (dus extreem). De tekst is ook zeer expliciet (“Het nieuwe Pack Fleet Hi-Fi de ideale mix om uw leven klank te geven”- “Nouveau Pack Fleet amplifiez vos envies” ) en stelt duidelijk een ongematigd gebruik voor van deze overmatige geluidsapparatuur (in de tekst : “10 luidsprekers – baskast”) tijdens de nacht. Geluidshinder is de eerste bron van overlast in de stad en maakt het voorwerp uit van het merendeel der klachten van de bewoners. Dergelijke geluidsapparatuur gebruiken tijdens de nacht vormt een bron van reële hinder. Bovendien zet zulke reclame eveneens aan tot gedragingen die strijdig zijn met de talrijke campagnes ter bescherming van het leefmilieu en de gezondheid van de bewoners.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft als volgt gereageerd op de argumenten van de klager :
- De advertentie spoort niet aan tot gedragingen die strijdig zijn met de bescherming van het milieu, noch tot een negatief rijgedrag.
- Geen enkele verwijzing naar de kracht van de geluidsinstallatie laat uitschijnen dat de auto getuned is. Er is enkel een verwijzing naar het aantal luidsprekers. Het gaat hier over het nastreven van kwaliteit en niet van kracht. Het merk JBL is op de HiFi-markt gekend voor haar kwaliteit.
- De afbeelding van een geluidsversterker illustreert de kwaliteit en niet de kracht. De geluidsversterker wordt in HiFi gebruikt om de geluidskwaliteit te verfijnen door in te werken op de geluidsfrequenties en niet op de kracht.
- Het feit dat het voertuig is afgebeeld in een stedelijk universum tijdens de nacht heeft geen enkel verband met enige verwijzing naar geluidsoverlast in de stad. Het is in tegendeel de sereniteit die op de voorgrond komt.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de reclame niet verwijst naar de gevolgen voor het milieu van het product in kwestie en derhalve niet onder het toepassingsgebied van de milieureclame valt die bepaalt dat deze alleen van toepassing is op elke reclame die verwijst naar de gevolgen voor het leefmilieu van een product, verpakking inbegrepen of van een dienst, ongeacht het gebruikte medium, gedurende hun levenscyclus.

Anderzijds is de Jury van mening dat de term “Amplifiez” zoals vermeld in de slogan kan worden begrepen als een verwijzing naar kracht en dus de indruk kan wekken handelingen goed te keuren of aan te moedigen die strijdig zijn met de algemeen geldende normen inzake verantwoord gedrag t.a.v. het leefmilieu (geluidsoverlast).

Op basis van art. 1, al. 2 en 17 van de Internationale Kamer van Koophandel en art. 8 van de Febiac-code, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de term “Amplifiez” in de slogan te wijzigen teneinde deze slogan in overeenstemming te brengen met de bovenvermelde bepalingen.

De Jury heeft gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren aangaande de Nederlandstalige versie van deze advertentie.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de juryaanbeveling zal naleven.

Adverteerder: PEUGEOT
Product/Dienst: Nieuwe Pack Fleet Hi-Fi Peugeot 407
Datum afsluiting:  18/12/2006