PEUGEOT – 15/09/2010

Beschrijving van de reclame

Op de website www.peugeot.be bij de promotie “Plaats voor meer Plaats! 7 plaatsen voor de prijs van 5” worden bij de Partner Teepee Premium 1,6l 90 pk volgende prijzen vermeld:

Catalogusprijs: 16.380 euro
Korting 3.320 euro
BluEco recyclagepremie 1.200 euro
Voordeel 7 plaatsen voor de prijs van 5 1.120 euro
Promoprijs, premies incl. 11.860 euro
4.520 euro voordeel.

Onderaan bevinden zich 3 symbolen voor de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik alsook de BluEco premie.

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft een nieuwe Peugeot aangekocht nadat hij werd overtuigd door de reclamecampagne “Bij Peugeot, plaats voor meer plaats! – 7 zitplaatsen voor de prijs van 5”. De Partner Tepee Premium wordt voorgesteld en de benzineversie 1.6 l, 90 pk, manuele versnellingsbak wordt aangeboden tegen de “Promoprijs, premie incl. 11.860 euro” waarna het zinnetje volgt “Voordeel 7 zitplaatsen voor de prijs van 5: 1.120 euro”.

Nu blijkt dat de benzineversie niet kan uitgerust worden met 2 extra zitplaatsen. Dit is een bedrieglijke vorm van adverteren. Op deze manier kan een potentiële koper overtuigd worden om een dieselversie te kopen.

De klager veronderstelt dat het technisch niet mogelijk is de 2 extra zetels achteraan in de benzineversie te plaatsen. De klager hoopt dan wel te verwachten dat een gelijkwaardige optie of gelijkwaardig pakket opties wordt aangeboden in de plaats? Indien dit niet mogelijk is, blijft een redelijke financiële compensatie een aanvaardbaar alternatief.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat er zich een fout heeft voorgedaan in de advertentie.
De reden is eenvoudig: de campagne werd opgesteld op basis van een Partner Premium 1.6 maar Hdi (diesel) en niet de benzine-versie die omwille van technische redenen niet kan worden voorzien van deze optie.
De versie werd op het laatste moment gewijzigd maar de productieploeg heeft de gegevens niet tijdig kunnen valideren De adverteerder heeft onmiddellijk de verkooppunten op de hoogte gesteld van deze fout (rondschrijven van 09/07) en de desbetreffende pagina op de website werd reeds aangepast.

De adverteerder voegde daaraan toe dat hij in de toekomst nog waakzamer zal zijn.

De adverteerder deelde tevens mee dat hij bovenop de compensatie van € 242 incl BTW na akkoord met de klager, hem een GPS voorgesteld heeft als commerciële tegemoetkoming.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame een Partner Tepee Premium 1,6 l 90 pk aanprijst tegen de promoprijs van 11.860 euro (16.380 € catalogusprijs, verminderd met 3.320 € korting, 1200 € recylagepremie en 1.120€ voordeel 7 plaatsen voor de prijs van 5, zijnde een totaal van 4.520€ voordeel).

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de klager genoteerd dat deze wagen (Tepee Premium 1,6l) niet beschikbaar is met 7 plaatsen in een benzineversie.

De adverteerder heeft bevestigd dat er effectief een fout geslopen is in deze advertentie daar deze campagne gerealiseerd werd op basis van een Partner Premium 1.6 Hdi, zijnde de dieselversie. De verkooppunten werden meteen op de hoogte gesteld van deze fout en de betreffende advertentie werd reeds gewijzigd op de website. De adverteerder deelde mee dat hij een commerciële tegemoetkoming heeft aangeboden aan de klager.

Gelet op wat voorafgaat is de Jury van oordeel dat deze reclame van aard is om de consument te misleiden mbt eigenschappen van het voertuig, hetgeen strijdig is met art. 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktprakijken en consumentenbescherming en de art. 3 en 5 van de ICC code.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PEUGEOT
Product/Dienst: Partner Teepee Premium
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/09/2010