PEUGEOT – 14/08/2013

Beschrijving van de reclame

De spot toont een auto die door een woestijnlandschap rijdt en bevat onder meer de volgende scènes:
- twee oudere vrouwen die gieren aan het voederen zijn;
- personen aan wie een folder wordt uitgedeeld en die vervolgens oversteken op een zebrapad, waarbij een overstekende vrouw een woestijnvos aan de leiband houdt;
- twee bouwvakkers die een rotswand aan het bewerken zijn vanop een hangende stelling.
Tekst op het scherm: “Nieuwe crossover Peugeot 2008 – Zie de stad anders”.

Motivering van de klacht(en)

De klager was geschokt te zien dat een wild dier gebruikt wordt in een reclame (zelfs als het geboren is in gevangenschap), des te meer aangezien het dier aan de leiband wordt gehouden. Hij vraagt zich af of een dergelijke reclame toegelaten is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het doel is om een nieuw product voor te stellen, de 2008, door op een creatieve en opvallende maar in geen geval choquerende manier de positionering van het voertuig te tonen: “zie de stad anders”. Het gekozen reclamemechanisme toont het voertuig in een overdreven, onrealistische en beeldrijke stedelijke context.

Het was helemaal niet zijn bedoeling om een dier op een onrechtmatige of aanstootgevende manier te gebruiken. Integendeel, hij heeft ervoor gezorgd dat de dieren perfect behandeld werden in overeenstemming met de verschillende reglementeringen en wetten die van kracht zijn. Om dit te doen waren een gespecialiseerde fokker en ook een dierenarts aanwezig tijdens de volledige opname. De adverteerder deelde het attest van de dierenarts mee dat aantoont dat alles goed verlopen is.

Er is derhalve geen bedoeling om te choqueren. Dat zou niet naar de geest of de waarden van de adverteerder zijn. De adverteerder zal rekening houden met de vraag van de klager bij de uitwerking van zijn volgende campagnes.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot de nieuwe Crossover Peugeot 2008 voorstelt met de slogan “Zie de stad anders”.

Vooreerst is de Jury van mening dat de context van de spot duidelijk onrealistisch en fictief is en de slogan in kwestie illustreert, de scène met de woestijnvos inbegrepen.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder erop heeft toegezien dat de dieren behandeld werden in overeenstemming met de verschillende reglementeringen en wetten die van kracht zijn. De Jury heeft eveneens kennis genomen van het attest van de dierenarts dat aantoont dat alles goed verlopen is.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet aanzet tot onrespectvol gedrag ten opzichte van wilde dieren en geen inbreuk uitmaakt op het principe van sociale verantwoordelijkheid.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PEUGEOT
Product/Dienst: Peugeot 2008
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/08/2013