PEUGEOT – 10/11/2010

Beschrijving van de reclame

Radiospot:

Man: Euh, zeg, als ik het goed begrijp krijg ik bij Peugeot naast een super overnamepremie voor mijn oude wagen ook geweldige kortingen op een nieuwe Peugeot.
Man 2: Klopt
Man: Dus ik krijg én een super overnamepremie voor mijn oude wagen, en geweldige kortingen.
Man 2: Klopt
Man: Gewoon om zeker te zijn: Omgekeerd ook? En geweldige kortingen, en een super overnamepremie? Geweldig hè!
Man 2: Nee nee, én geweldig én super.

Voice-over: Bij Peugeot is het niet óf een super overnamepremie óf geweldige kortingen, maar én, én. Tot 30 oktober in het hele Peugeot-net.

Motivering van de klacht(en)

De klager wou een Peugeot RCZ bestellen en genieten van de aangekondigde superkortingen én hoge overnameprijs. Blijkt dat deze reclame niet voor alle modellen geldt. Volgens de klager is dit een misleidende voorstelling van de werkelijkheid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze oktober-actie ook geldt voor een RCZ. Peugeot België prijst voor het gehele gamma een nettoprijs aan en een tussenkomst op de overnameprijs.
Dit laatste element wordt aan beoordeling van het verkooppunt overgelaten, omdat er geen officiële overnamewaarde in België bestaat (type Argus in Frankrijk). In het bijzondere geval van een RCZ, prijst Peugeot België geen nettoprijs aan en komt ook niet tussenbeide in de overnameprijs, het is dus de concessiehouder die zijn marge dient te hanteren om te beantwoorden aan de vraag van de klant, dit is belangrijker is aangezien zijn tussenkomst in de nettoprijs dit niet zal doen verminderen.

De adverteerder nodigt de klant uit om met hem in contact te treden om na te gaan of het verkooppunt wel degelijk een korting en een overnamepremie voor de wagen van de klant aangeboden heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot aankondigt dat men bij Peugeot ‘en een overnamepremie en kortingen’ krijgt bij aankoop van een nieuwe wagen.

De Jury heeft genoteerd dat de adverteerder bevestigt dat dit geldt voor het geheel van zijn gamma en dat hij aan de klager aanbiedt om met hem contact op te nemen om te controleren of het verkooppunt hem effectief een korting en overnameprijs heeft voorgesteld.

Gelet op voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame correct is en niet van aard is om de consument te misleiden op dit vlak.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PEUGEOT
Product/Dienst: Peugeot RCZ
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/11/2010